blackfriday-tyrgovska-marka-АД Господинов и Генчев

Защо наименования на нашумели търговски практики не могат да се регистрират като запазени марки? 

С наближаването на едно най-известните шопинг събития – Черния петък, на българския пазар отново се появяват притеснения, свързани с рекламните кампании на търговците. Въпросът могат ли да се използват наименования като „Черен петък“, „Black Friday“ и други сходни за реклама на намаления, разпродажби и промоции и тази година е актуален в средите на дигиталния маркетинг. 

Медиите подчертаха този проблем през 2016г., когато Данте Интернешънъл” СА  собственик на платформата за електронна търговия eMAG регистрира две търговски марки с наименованията „Черен петък“ и „Black Friday“. При това положение нашите клиенти постоянно ни питат могат ли да включат тези изрази в своите рекламни кампании. Повдигнаха се множество въпросителни относно отличителността и регистрабилността на тези словосъчетания, както и значението на тяхното използване в търговските кампании на българския пазар. В следващите редове ще бъдат засегнати няколко практически въпроса, свързани с тези означения в светлината на интелектуалната собственост. 

Актуално състояние и регистрабилност на марките „Черен петък“ и „Black Friday“

Добрата новина е, че от 14.03.2018г. двете въпросни марки са заличени и eMAG вече нямат права върху изразите „Черен петък“ и „Black FridayРегистрирането на марките през 2016-та година може да е било законосъобразно но тези два израза в момента не са регистрабилни, тъй като отговарят на няколко от абсолютните предпоставки за отказ в Закона за марките и географски означения (ЗМГО). 

През последните няколко години тези наименования нашумяха на българския пазар и вече е обичайно търговците да правят разпродажби и намаления през последния петък от месец ноември. „Черен петък“ и „Black Friday“ се асоциират от български потребители с намаления и разпродажби подобно на изрази като: 

 • Коледен базар 
 • Новогодишна промоция 
 • Мартенско намаление 
 • Пролетна разпродажба 
 • Великденска акция 

Общоупотребимостта на един израз в обществото, както между потребители, така и в установената търговска практика, е едно от абсолютните основания за отказ на регистрация, чрез което се гарантира отличителността на всяка една търговска марка. Въпросните марки „Черен петък“ и „Black Friday са били регистрирана в Българско патентно ведомство на 26.01.2016г. за Клас 35: Реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност. Споменатият клас обхваща главно услуги, спомагащи управлението на търговски сделки, както и услуги, извършвани от рекламни агенции, свързани с разпространяване на съобщения или обяви.  Така или иначе в момента двете марки са заличени и трудно можем да си представим, че ще бъдат регистрирани отново. 

Защо е допуснато регистрирането им на първо време? 

Простият отговор е, че най-вероятно от ПВ са решили, че към момента на регистрацията, марката не е била общоупотребимо понятие в търговския оборот. Такава преценка за употребимостта може да се направи на базата на потребителското поведение. От ноември 2013г. словосъчетанието Черен петък и други, сродни на него, като Black Friday започват да се използва в търсачката Google от български потребители с честота, която градира с времето. Броят търсения става значително голям през 2016гТова би се обяснило с все по-зачестяващата практика да се правят намаления и разпродажби от различни търговци под наслов „Черен петък“Данните показват ръст в употребата на „Черен петък“ след нейното регистриране като марка. До този момент, тоест преди 2016г., не би следвало да се приема, че думата е била толкова популярна в българското общество, че да се асоциира с търговска и рекламна дейност. До 24.11.2014г., когато е подадена заявка за регистрация на марките „Черен петък“ и „Black Friday“, тези изрази все още не са били обичайни в говоримия език или в установената търговска практика за съответната услуга на българския пазар. Не би следвало в този период словосъчетанието да е било в нарушение на чл. 11, ал. 1, т. 3 от ЗМГО. Противоречието със абсолютните забрани може да се счита за налично едва след 2016г. 

black-friday-google-trends

За регистрабилността на марките следва да се прецени дали указват или не начина на предоставяне на услуги. Това е друга абсолютна предпоставка за отказ от регистрация – чл. 11, ал. 1, ал. 4 ЗМГО. В конкретния случай марките на eMAG са регистрирани във връзка с реклами и управление на търговски сделки. Самият израз „Черен петък“ се асоциира с предлагането на продукти на намалени цени, но неговата популярност в България се разраства едва след 2016г. До този момент едва ли би могло да се счете, че средният български потребител асоциира израза с намаления и разпродажби. От това може да се заключи, че регистрирането на „Черен петък“ до 2016г. не би следвало да нарушава забраната на чл. 11, ал. 1, т. 4 от ЗМГО. Подобен изводмакар да касае стоки, а не услуги, е направен в Решение № 15009 от 27.11.2012 г. на ВАС. Върховните съдии изразяват мнение, че с марката ОСЛЕПИТЕЛНО БЯЛО не се указват нито качеството, нито характеристиките на стоките от клас 2, тъй като смисловото съчетание не сочи на физическото възприятие, а инспирира една вторична, фантазийна образност. Марката „Черен петък“ може да се възприеме като асоциативна марка. Съгласно споменатото решение този вид марки насочват потребителите към стоките и услугите, без да ги указват буквално, тъй като не са обичайните конкретни указания за тези стоки и услуги.  

Настояща употреба на изразите „Черен петък“ и „Black Friday“ в рекламната дейност. 

Тъй като след 2016г. тези изрази вече са се превърнали в нарицателни за намаления и разпродажби, регистрирането им като търговски марки би срещнало отказ от Патентно ведомство. Но дори и евентуално да бъдат одобрени, те могат да се атакуват от всяко лице по чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗМГОИ в двете хипотези се стига до един и същи резултат – заличаване, предшествано от скъпи и дълготрайни съдебни и административни процедури. 

Марката „Черен петък“ може да бъде атакувана на основание чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗМГО. Разпоредбата гласи, че регистрацията на марка се отменя по искане на всяко лице, когато в резултат на действието или бездействието на притежателя марката е станала обичайно означение за стоката или услугата, за която е регистриранаС набирането на голяма популярност на рекламните търговски дейности под наслов „Черен петък“ в България, средният потребител започва да възприема израза като общоупотребим в търговията и го асоциира с намаления, разпродажби и съответно тяхното рекламиране. В хипотезата, че eMAG още държи правата върху „Черен петък“, може да се приеме, че със своите действия  като търговец в периода 2016 – 2018г. значително популяризира израза. Това лесно може да се докаже като се посочат неговите рекламни кампании и голямото му присъствие в електронната търговия.  

Съгласно чл. 26, ал. 4 ЗМГО всяко лице може да поиска заличаването и когато не са спазени абсолютните забрани за отказ в чл. 11 ЗМГО. По-конкретно, успехът на искането ще е най-успешен, ако се докаже нарушение на чл. 11, ал. 1, т. 3-4 – общоупотребимост на израза и директно указване на естеството и характера на услуги. 

Може да се приеме, че изразът „Черен петък“ и неговите сродни вече масово се асоциират с разпродажбени кампании, намаления и други подобни търговски практики. 

Заключение 

Въпреки поначало правомерната заявка за регистрация в периода до 2016г., двете марки „Черен петък“ и „Black Friday“ са били заличени през 2018г. Днес можем категорично да кажем, че използването на тези две наименования в рекламни кампании и акции вече не представлява нарушение на Закона за марките и географските означения, нито накърнява правата на „Данте Интернешънъл“ СА. Въпреки това, собствениците на eMAG имат регистрирани една комбинирана и една словна марка, носещи наименованието „Black Friday by eMAG“. Те от своя страна притежават качеството отличителност и не влизат в разрез с абсолютните основания за отказ по чл. 11 от ЗМГО. 

Използването на израза Черен петък категорично не влиза в разрез с тези марки. Black Friday, от друга страна, е възможно да се използва, доколкото не се въвежда в заблуждение, че рекламните акции са на eMAG. Ясното посочване на наименования на търговците в рекламните кампании водят до разграничение между предлаганите от тях стоки и услуги. По този начин се избягват както нарушения по ЗМГО, така и по ЗЗК, в частност заблуждаващата и сравнителна реклама.

Ако имате съмнение дали да използвате „Черен петък“, Black Friday” или друг израз, за да обозначите рекламната си кампания през идните разпродажби, Ви съветваме да се консултирате с компетентен адвокат. 

Поискай консултация

 

  *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

  ПУБЛИКАЦИИ

   

  Готови ли сте за DSA?

  Регламентът за цифровите услуги започна да се прилага от 17 февруари 2024 г.      Още

  Поискай консултация