Процесуалното представителство е участие от Ваше име пред държавен (съд, администрация) или частен орган (ЧСИ, арбитраж, нотариус), от който зависи упражняването или защитата на Ваши права и интереси.
Нашата кантора е специализирана в процесуално представителство по граждански (включително търговски) и административни дела (включително данъчни). Доброто познаване на процесуалните закони и правила е изключително важно за ефективната защита на правата и интересите на нашите клиенти.
„Господинов и Генчев“ разполага със стегнат и много добре организиран екип, който може бързо и адекватно да откликне на нуждите на клиентите си и да реагира дори под натиска на кратки процесуални срокове. Също така, използваме външен експертен ресурс, когато се налага решаване на по- специализирани въпроси от областта на науката, техниката, финансите и др.

НАШИЯТ ОПИТ

Адвокатско дружество „Господинов и Генчев“ има сериозен опит с много висока успеваемост по дела пред българските съдилища и административни органи. Представлявали сме успешно наши клиенти пред всички инстанции на съда, в производства пред регулатори, пред арбитраж, помирителни комисии, участвали сме в множество изпълнителни и нотариални производства, така също и пред регистри и други охранителни производства.
Адвокат Господинов е автор на научни статии в областта на процесуалното представителство, както и е начело на юридическия екип, завел първия в историята колективен иск срещу Столична община за замърсяването на въздуха в София.

ТИПИЧНИ КАЗУСИ

В практиката си най-често попадаме на следните случаи:

 • Мой клиент не си плаща навреме по договора, искам да си събера парите бързо и ефективно;
 • Съсобственик съм на имот, не можем да се разберем с другите съсобственици за използването му и искам да го разделим
 • Мой доставчик заведе иск срещу мен в арбитраж. Искам да се защитя.
 • Имам спор с регулатор – КЗК, КЗП, КЗЛД във връзка с прилагането на регулациите от страна на моя бизнес;
 • Имам съдебно решение в моя полза и искам бързо да събера парите чрез ЧСИ;
 • Искам да продам недвижим имот, през какви процедури трябва да премина, за да е всичко законно и в мой интерес?
 • Със съдружниците ми решихме да променим седалището и предмета на дейност на нашето ООД, какво да правим?
 • Искам да извършвам определена стопанска дейност – необходимо ли е разрешение и как да го получа?
 • Административен орган ми наложи имуществена санкция, как да се защитя?

УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ

 • Процесуално представителство по граждански и търговски дела пред съд или арбитраж – искови молби, отговори, жалби, пълномощни, събиране на доказателства и пр.
 • Консултации по отношение на възможностите за съдебна защита на увреденото Ви право и шансовете за успех в съда;
 • Защита и представителство по изпълнителни дела пред ЧСИ, ДСИ, публични изпълнители и др.;
 • Изготвяне на предварителни договори, нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус при сделки с недвижими имоти;
 • Процесуално представителство пред регулатори – КЗК, КЗП, КЗЛД и др.
 • Процесуално представителство, обжалване на административни актове и наказателни постановления на държавната и общинската администрация;
 • Изготвяне на искане за издаване разрешения, лицензи, удостоверения, регистрации и прочее облагоприятстващи административни актове;
 • Консултации и подготовка на документация за участие в обществени поръчки;
 • Правна помощ и представителство при учредяване, преобразуване и промени в обстоятелствата по партидите на търговски дружества – ООД, АД и др., както и Юридически лица с нестопанска цел – Сдружения, Фондации и т.н.

СТАТИИ И ОТЗИВИ

На 21-ви ноември под егидата на Sofia Legal Hackers се проведе събитието „Престъпление и наказание в дигитална среда“. Част от него беше презентацията на адв. Господинов, който повдигна темата за използването на електронни доказателства в гражданския процес и представи част от опита и практиката на нашата кантора по въпроса. Получи се интересна дискусия и презентацията може…

Настоящата публикация е изготвена от адв. Димо Господинов за целите на изследване на практиката на прилагане на правото на ЕС в България в периода 2007-2017, осъществено от Българската асоциация за европейско право (BAEL). Копие от статията с всички референции към нея може да изтеглите в .pdf от линка тук.   I. Увод: Чистият въздух е…

 • "Юридическия и правен аспект на работата ни в NutriGen, като компания в сферата на здравеопазването и генетиката, е изключително важна част от нашия основен бизнес и работа с клиенти. А доверието което гласувахме в експертизата за адвокатска помощ в лицето на Господинов и Генчев се оправда с много добри резултати за нас, въпреки сложния сектор на здравеопазването, в който се намираме!"
  Борис Колев, Nutrigen
 • „Господинов и Генчев“ ми предоставиха точна и навременна консултация как да структурирам бизнеса си. Много съм доволен.“
  Димитър Наумов, Topoutfit
 • “Нашият онлайн магазин разчита на „Господинов и Генчев“, за да е винаги в съответствие с постоянно променящото се законодателство и правилата на Закон за защита на потребителя.”
  Димитър Наумов, Topoutfit
 • „Изключително професионално отношение, бърза и навременна реакция. Имахме казус от сферата на търговското право и съответно нужда от консултиране. Благодарение на GG Law успяхме да намерим най-добрият начин да се справим със ситуацията.“
  Калоян Гаджев, „Успелите“
 • „Имахме няколко търговски казуса, които „Господинов и Генчев“ решиха изключително професионално. Не ни питаха „Какво Ви трябва?“, а дойдоха, видяха и разбраха какво ни трябва, след което ни го доставиха – бързо и качествено.“
  Николай Ангелов, “Digimark”
 • “Господинов и Генчев“ предлагат такова процесуално представителство, което те освобождава от всякакви грижи. Подписваш едно пълномощно и знаеш, че вече зад гърба ти има хора, които ще се борят до последно за теб.“
  Николай Ангелов, “Digimark”
 • Адвокатско дружество „Господинов и Генчев“ предоставиха полезна информация и оказаха квалифицирана помощ по казусите поставени от нас. Експертизата им в областта на авторското и търговското право беше от изключителна полза.
  Свет Симов – Fontfabric
 • „Благодарим за професионализма, отзивчивостта и бързата реакция, при смяната на собственост и при раздялата на дружествените дялове на нашата компания“
  Константина Маркова – “FitMode”
 • Отговорни професионалисти с висок морал. Винаги внимават с детайла и работят усърдно.
  Станимир Ненов – „Advokatami.bg”
 • "Изключително много съм доволен от професионализма на адв. Господинов Въпреки краткото време, с което разполагах и въпреки това, че адв.Господинов беше много ангажиран, той намери време и за мен и в изключително кратки срокове успя да обсъди с мен, подготви и финализира всичко, от което имах нужда. С радост бих работил отново с него"
  Венцислав Съботинов – х-л „Пайн Хилс“, Пампорово
 • Наскоро ни се наложи да минем през процеса по запазване на марката ни заради редизайн на цялата компания. Когато стартирахме се наложи да мина през процеса сам без да имам експертиза в областта и се спомням през колко проблеми преминахме. Този път работихме с Димо и Генади и единственото, което трябваше да направим беше да отговорим на няколко техни въпроса относно какво точно искаме да постигнем(винаги съм ценял този техен подход) и след това да разпишем съответните документи. Всичко друго беше направено от тях, за което сме им изключително благодарни и признателни!
  Борис Христов, 356labs
 • "Много съм доволен от работата на Адвокатско дружество "Господинов и Генчев". Успяха успешно да ме консултират по въпрос свързан с търговско право, където други адвокати се бяха провалили. Също така с голям професионализъм изготвиха и ми предоставиха договори свързани с търговско право и индустриална собственост."
  Христо Араклиев – https://brandexporters.com/

© 2019 Linx.bg

logo-footer