Намерете ни в София

Кантората ни е разположена на удобно и достъпно място в центъра на града.

1000 гр. София,
ул. „Цар Шишман” №3, вх.1,
„Господинов и Генчев“

Тел: 02/9924058
E-mail:Office@gglaw.bg

Понеделник – Петък : 09:00 – 18:00
Събота и неделя : След предварителна договорка