РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА

Как протича процеса по регистрация на търговска марка

Адвокатско дружество (GGlaw) „Господинов и Генчев“ е утвърдено като опит и репутация в сферата на интелектуалната и индустриална собственост. Ние разполагаме със специализиран екип, който от години се занимава фокусирано с представителство по различни производства, свързани със защита на национални, европейски и други международни търговски марки.

ЗАЯВИ ОНЛАЙН

С подаването на онлайн заявка ще трябва да предоставите информация относно Вашата марка – какъв е видът й; какъв вид регистрация искате според обхвата на защитата; какви стоки и услуги искате да обозначавате с марката.

КОНСУЛТАЦИЯ И ПОТВЪРЖДЕНИЕ

След подаването на заявката, ние ще се свържем с Вас, за да обсъдим с точност какво е Вашето желание. 
С тази консултация ние Ви помагаме да формулирате какво искате като вид и обхват на защита така, че марката да Ви върши истински полезна работа. 

На нас оставете съставянето на всички документи и списъка със стоки и услуги, чиято защита целим.

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ

Като следващ етап извършваме проучване за възможността на марката да бъде регистрирана, както и за наличието на  сходство или идентичност с други марки.
По този начин свеждаме до минимум шанса за отказ от регистрация на марката или успешна опозиция от друг маркопритежател.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА

След направеното предварително проучване, ние подаваме заявката за регистрация от Ваше име пред съответното ведомство, в зависимост от защитата, която Ви трябва.
Към нея прилагаме всички необходими документи и приложения, които сме подготвили с Ваше съдействие.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО

Докато процесът по регистрация на марката Ви тече, ние осъществяваме постоянен мониторинг на състоянието му. При необходимост от някакво действие, реагираме веднага и Ви информираме за всеки етап от процеса.

ПОЛУЧАВАТЕ РЕЗУЛТАТА

С успешното преминаване на всички фази по процеса на регистрация, ние Ви предоставяме крайния резултат – Вашата регистрирана търговска марка.
След това Ви консултираме как да я използвате и какво следва при нейното нарушение от трето лице. 

Какво трябва да знаете

ЗАЩО СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА?

Търговската марка представлява знак, способен да отличава стоките, услугите или и двете, на едно лице от тези на други лица – конкуренти, на съответния пазар.

ПРЕДИМСТВАТА ОТ РЕГИСТРИРАНА ТЪРГОВСКА МАРКА

Регистрираната търговска марка води до възникване на едно изключително право на заявителя й върху нея. Това дава възможност за разпореждане с нея – за прехвърляне

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЦЕСА ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА

Продължителността на процеса по регистрация на търговска марка зависи от вида на защитата, която е заявена.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗАЩИТАТА ВЪРХУ МАРКАТА

Правото на търговската марка възниква след регистрацията ѝ и трае 10 години, считано от датата на заявяване.

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА МАРКА

С регистрацията на национална търговска марка, Вие получавате защита на заявения знак/текст за определените стоки и услуги само за територията на България. Това право на защита принадлежи на заявителя на марката, като действието му е от момента на подаване на заявката за регистрация.

ЕВРОПЕЙСКА ТЪРГОВСКА МАРКА

Успешното регистриране на Европейска търговска марка в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) дава право на защита за територията на всички държави от Европейския съюз за стоките и услугите, предлагани под заявеното име.

МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВСКА МАРКА

Международната регистрация на търговски марки се администрира от Международното бюро по интелектуална собственост. Тя дава възможност на потребителите в страните, членки по Мадридската спогодба, да получат закрила на своята търговска марка с една заявка и една регистрация, без значение за колко държави от Споразумението се отнася подаденото заявление.

Защо да изберете нас?

ОТГОВОРНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Ние не просто подаваме заявка за регистрация с посочените от Вас данни и желания. Ние извършваме задълбочено предварително проучване на дейността Ви, обсъждаме заедно идеите, които имате, както и даваме съвети относно най-подходящия начин за регистриране на Вашата марка.

КОМПЕТЕНТЕН И СПЕЦИАЛИЗИРАН ЕКИП

Адвокатско дружество „Господинов и Генчев“ е утвърдена адвокатска кантора с многогодишна практика и успеваемост в сферата на интелектуалната собственост. Именно добрата ни репутация като професионалисти ни задължава да бъдем максимално подготвени за Вашите задачи и въпроси.

БЪРЗИНА И ЕФЕКТИВНОСТ

Работата ни по Вашата заявка за регистрация на търговска марка се извършва посредством утвърдени с годините вътрешни процеси. Запознати сме с функционирането на системата и това ни позволява да бъдем максимално бързи и ефективни в своята дейност.

РАБОТАТА НИ В ЦИФРИ..

0 +
Са регистрираните от нас търговски марки
0 %
Е процентът на успеваемост на заявките ни
0
Е броят на успешните опозиции срещу наши заявки

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Най-разпространените марки са словни, фигуративни и комбинирани. Словните се състоят само от думи или букви, цифри или други писмени знаци или комбинация от тях, набрани печатно. Фигуративните представляват графични знаци, стилизирани фигури. Комбинираните са съчетание от словни и фигуративни елементи.

Вие може да регистрирате и триизмерни, звукови, холограмни, марки за форма, аромат или движение.

Ако регистрирате национална марка (пред Българско патентно ведомство), марката Ви ще бъде защитена на територията на България. Тъй като последната е държава-членка на ЕС, Вие ще може да се противопоставяте на последващи сходни/идентични заявки за регистрации на марки на ЕС.

Марките на ЕС могат да се ползват със защита във всички държави-членки на ЕС.

Международните марки имат обхват върху посочените в заявката за регистрация държави.

За национална марка до 3 класа стоки/услуги – 520 лева, а за всеки следващ заявен клас се доплаща по 30 лева.

За марка на ЕС до 1 клас стоки/услуги – 850 EUR, за втори клас – 50 EUR, за трети или повече е 150 EUR за всеки.

За международна марка таксите варират в зависимост от ведомството, в което се подава заявката, както и държавите, в които искате да получите защита.

До края на годината имате възможност да получите финансиране на до 75% от държавните такси за регистрация на национална, европейска или международна марка. Повече прочетете в статията ни –  НОВО ФИНАНСИРАНЕ през 2023-та за регистрация на марки и дизайн.  

Обективно може да използвате всякакви означения, с които да брандирате продуктите си, но не може да ги защитавате като търговски марки.

Допълнително, рискувате евентуално нарушаване на вече регистрирана от трето лице търговска марка.

Колкото по-дълго време използвате нерегистриран знак, толкова по-голяма е опасността Ваш конкурент да регистрира означението и да Ви забрани да го използвате занапред в дейността Ви.

Това е наша услуга, при която следим за противоправно използване на Ваши регистрирани марки. В случай, че трето лице използва марка, сходна или идентична на Вашата, за обозначаване на сходни или идентични стоки и/или услуги, ние ще Ви уведомим и ще започнем последващи действия за преустановяване на нарушението и защита на правата Ви.

Не всяко използване в търговската дейност на Ваш знак, е нарушение на правото върху марка – трябва да е относно сходни/идентични стоки и услуги, за които Вашия знак е регистриран. Възможно е с такива действия да се нарушават и Ваши авторски права, за което не се колебайте да се свържете с нас.

Желаете ли да ползвате нашите услуги? Пишете ни, за да Ви направим оферта с индивидуална цена.