Процесуално представителство

Представителство с пълномощно от Ваше име и във Ваш интерес по съдебни,
административни, спорни и безспорни дела, пред ЧСИ, нотариус, арбитражи и
други публични или частни производства.

Процесуално представителство →

Устна консултация/Писмено становище

Отговори на поставени от Вас въпроси или съвети във връзка с конкретни
бизнес или житейски ситуации в устна и писмена форма.

Устна консултация/Писмено становище →

Изготвяне на договори, други сделки и изявления

Когато искате да придадете правна стойност и сигурност на договорките
или изявленията си, ние сме тук, за да Ви помогнем.

Изготвяне на договори →

Медиация и преговори

Предлагаме различни услуги за разрешаване на спорове по не-съдебен
ред – бързо, лесно, евтино.

Медиация, преговори, арбитраж →

Абонаментно правно обслужване

Имате нужда трайно от правна помощ за ежедневната сигурност на Вашия
бизнес? Предлагаме Ви нашите услуги на абонамент.

Абонаментно правно обслужване →