Под „информационни технологии“ (IT) в днешно време е прието да се разбира използването на компютри и компютърни системи за обработка на данни/информация. IT правото регулира обществените отношения, които възникват и се развиват по повод използването на информационни технологии. Такива отношения са:

 •  Електронна търговия и услуги на информационното общество
 •  Електронни документи и удостоверителни услуги
 •  Защита на конкуренцията, потребителите и други права и интереси в интернет
 •  Социални мрежи и споделяне на информация в интернет
 •  Защита на личните данни и информацията
 •  Информационна сигурност и криптография
 •  Етика на данните и защитата им по дизайн и др.

Екипът на „Господинов и Генчев“ предлага не само ориентиране в морето от регулации, свързани с информационните технологии, но и дава по-специализирана и задълбочена помощ за прилагане на режима на защита на личните данни и информационната сигурност. Предлагаме и защита на правата Ви на интелектуална собственост, които са особено уязвими в дигитална среда. Последното по принцип е отделна сфера на компетентност на GGlaw, но сме го включили тук, за по-лесно ориентиране.

НАШИЯТ ОПИТ

ИТ, Електронна търговия и Защита на личните данни са едни от най-търсените сфери от нашата дейност. Членовете на екипа ни са високо подготвени в тази област и достатъчно технически грамотни, за да могат да се ориентират бързо и да комуникират адекватно в средите на IT общността.

Адвокат Господинов е признат у нас и в чужбина като специалист в областта на данните и информационната сигурност. Той е сертифициран като експерт по защита на лични данни (CIPP/E) и по управление на системи за защита на данни (CIPM) към IAPP, както и един от учредителите на българския клон на тази престижна международна организация. Съавтор е на книгата „Privacy by Design: принципи, практики и технологии“, както член на УС на Фондация „Институт за етика и аналитика на данните“.

Нашият екип е натрупал вече много сериозен опит в управление на редица проекти за съответствие с режими за защита на личните данни, включително и като изпълняваме външно функцията на Длъжностно лице по защита на данните на големи компании като Siteground Hosting и др. Работим с компании като OneTrust и LogSentinel, които предлагат софтуер за по-ефективно управление на системи за защита на данни и информационна сигурност.

В дейността си сме извършвали редица услуги в електронната търговия – директна и индиректна. Консултирали сме многократно по въпроси, свързани със сключване и изпълнение на договори от разстояние или услуги на информационното общество в дигитална среда и сме изготвяли юридически документи като Общи условия, Декларации и уведомления за поверителност, Споразумения за обработка на данни, Политики за защита на данните и за информационна сигурност, Процедури, Правила и прочее.

Представлявали сме наши клиенти многократно пред КЗП, както и пред съда при обжалване актове на регулатори. Имаме висока успеваемост при оспорване на наказателни постановления. Участвали сме и по колективни искове срещу наши клиенти, заведени за неравноправни клаузи в договори.

Работим с IT компании, които имат своите специфични нужди и сделки. Нашите клиенти са от всички сектори на IT – разработка, дизайн и поддръжка на софтуер и хардуер, дигитален маркетинг, изграждане и поддържане на бази данни, outsource на процеси и много други. За всички тях сме подготвени да ги разберем, да защитим специфичните им интереси и да идентифицираме рискове пред тях.

Екипът ни постоянно поддържа високо ниво на подготовка и познание на новостите в технологичния свят като изкуствен интелект, блокчейн, „Интернет на нещата” (IoT) и Индустрия 4.0. Целта е да осмислим юридическата страна на обществените нововъведения и да отговорим на очакванията на нашите клиенти с адекватни съвети как да се защитят с помощта на правото.

ТИПИЧНИ КАЗУСИ

Нашите клиенти често се обръщат към нас със следните проблеми:

 • Създадохме startup и искаме да уредим отношенията помежду си и с инвеститорите по устойчив и честен начин.
 • Искаме да се договорим с партньори за дистрибуция на наше софтуерно решение или за интегрирането му в тяхна система
 • Страхувам се, че електронната ми платформа не отговаря на изискванията за защита на личните данни и най-вече на новия регламент GDPR .
 • Разработвам мобилни приложения за глобалния пазар и имам нужда от консултация кои регулации се отнасят за мен и как да ги спазя.
 • Как да гарантирам интересите си при отказ на клиенти от закупена по интернет стока?
 • Разработваме софтуер съвместно с други разработчици, кой носи авторските права върху готовия продукт?
 • Как да вградя защита на данните по дизайн и мога ли да ползвам блокчейн технология в приложението, което разработвам?
 • ML алгоритъмът ми създава нови произведения, чии са авторските права?
 • Имаме съставен акт от регулатор и искат да ни глобят. Какви действия трябва да предприемем?
 • Създаваме/Поръчваме софтуер за специфична употреба + поддръжка. Как да защитим интересите си?
 • Искаме да си поръчаме нова платформа за електронна търговия. Какъв договор да сключим и как да защитим интересите си?

УСЛУГИТЕ КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ

 • Консултации по редица въпроси, свързани със защитата на личните данни и информационната сигурност като: Privacy by Design, условия за съгласие и директен маркетинг, реакция при нарушаване на сигурността на данните, отношения между администратори и обработващи и т.н.
 • Длъжностно лице по защита на данните и услуги по управление на системи за защита на данните (Privacy management systems)
 • Оценки на риска и Оценки на въздействието върху защитата на данните
 • Одити и проекти за правно и организационно съответствие с регулации за защита на данните и информационната сигурност
 • Изготвяне на всякакви договори, необходими на IT индустриите – SLA и MLA, изработка на софтуер или уебсайт, дистрибуторски договори, Proof of concept, маркетингови договори, инвеститорски схеми и др.
 • Изготвяне на всякакви договори и документи, свързани със защитата на данните, информационната сигурност и други информационни отношения
 • Съдействие при разследване и събиране на доказателства, свързани с информационен пробив/инцидент
 • Електронен магазин и онлайн търговия – хармонизация на уебсайтове и мобилни приложения със законовите изисквания
 • Консултации по въпроси, свързани с етична обработка на данни, включително big data алгоритми
 • Част от услугите ни в IT сектора са свързани и с отделна сфера на компетентност – интелектуална собственост

ПУБЛИКАЦИИ

Регламентът за цифровите услуги започна да се прилага от 17 февруари 2024 г.      Още през 2022г. бе приет поредният акт, регулиращ предоставянето на услуги на информационното общество в рамките на ЕС – Регламент 2022/2065, по-известен като Digital Services Act (DSA). От 17 февруари 2024г. правилата му вече се прилагат за повечето интернет посредници, след…

Рамката за защита на личните данни между ЕС и САЩ: как се стигна до нейното приемане и защо е от значение? На 10 юли беше приета от Европейската комисия Рамката за защита на личните данни между ЕС и САЩ, която гарантира адекватно ниво на защита при трансфер на лични данни от Европейския съюз към Съединените…

Какви са положенията и задълженията пред работодателите? На 4 май 2023 г. в сила влиза т.нар. Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН). Изключение в него са правилата, засягащи работодатели с общ брой работници или служители от 50 до 249, касаещи подаването на сигнали в самото предприятие, т.нар….

© 2022 Linx.bg

logo-footer