Под „информационни технологии“ (IT) в днешно време е прието да се разбира използването на компютри и компютърни системи за обработка на данни/информация. IT правото регулира обществените отношения, които възникват и се развиват по повод използването на информационни технологии. Такива отношения са:

 •  Електронна търговия и услуги на информационното общество
 •  Електронни документи и удостоверителни услуги
 •  Защита на конкуренцията, потребителите и други права и интереси в интернет
 •  Социални мрежи и споделяне на информация в интернет
 •  Защита на личните данни и информацията
 •  Информационна сигурност и криптография
 •  Етика на данните и защитата им по дизайн и др.

Екипът на „Господинов и Генчев“ предлага не само ориентиране в морето отрегулации, свързани с информационните технологии, но и по-специализирана изадълбочена помощ за прилагане на режима на защита на личните данни иинформационната сигурност. Предлагаме и защита на правата Ви на интелектуалнасобственост, които са особено уязвими в дигитална среда. Последното по принцип е отделна сфера на компетентност на GGlaw, но сме го включили тук, за по-лесно ориентиране.

НАШИЯТ ОПИТ

ИТ, Електронна търговия и Защита на личните данни са едни от най-търсените сфери от нашата дейност. Членовете на екипа ни са високо подготвени в тази област и достатъчно технически грамотни, за да могат да се ориентират бързо и да комуникират адекватно в средите на IT общността.

Адвокат Господинов е признат у нас и в чужбина като специалист в областта на данните и информационната сигурност. Той е сертифициран като експерт по защита на лични данни (CIPP/E) и по управление на системи за защита на данни (CIPM) към IAPP, както и един от учредителите на българския клон на тази престижна международна организация. Съавтор е на книгата „Privacy by Design: принципи, практики и технологии“, както член на УС на Фондация „Институт за етика и аналитика на данните“.

Нашият екип е натрупал вече много сериозен опит в управление на редица проекти за съответствие с режими за защита на личните данни, включително и като изпълняваме външно функцията на Длъжностно лице по защита на данните на големи компании като Siteground Hosting и др. Работим с компании като OneTrust и LogSentinel, които предлагат софтуер за по-ефективно управление на системи за защита на данни и информационна сигурност.

В дейността си сме извършвали редица услуги в електронната търговия – директна и индиректна. Консултирали сме многократно по въпроси, свързани със сключване и изпълнение на договори от разстояние или услуги на информационното общество в дигитална среда и сме изготвяли юридически документи като Общи условия, Декларации и уведомления за поверителност, Споразумения за обработка на данни, Политики за защита на данните и за информационна сигурност, Процедури, Правила и прочее.

Представлявали сме наши клиенти многократно пред КЗП, както и пред съда при обжалване актове на регулатори. Имаме висока успеваемост при оспорване на наказателни постановления. Участвали сме и по колективни искове срещу наши клиенти, заведени за неравноправни клаузи в договори.

Работим с IT компании, които имат своите специфични нужди и сделки. Нашите клиенти са от всички сектори на IT – разработка, дизайн и поддръжка на софтуер и хардуер, дигитален маркетинг, изграждане и поддържане на бази данни, outsource на процеси и много други. За всички тях сме подготвени да ги разберем, да защитим специфичните им интереси и да идентифицираме рискове пред тях.

Екипът ни постоянно поддържа високо ниво на подготовка и познание на новостите в технологичния свят като изкуствен интелект, блокчейн, „Интернет на нещата” (IoT) и Индустрия 4.0. Целта е да осмислим юридическата страна на обществените нововъведения и да отговорим на очакванията на нашите клиенти с адекватни съвети как да се защитят с помощта на правото.

ТИПИЧНИ КАЗУСИ

Нашите клиенти често се обръщат към нас със следните проблеми:

 • Създадохме startup и искаме да уредим отношенията помежду си и с инвеститорите по устойчив и честен начин.
 • Искаме да се договорим с партньори за дистрибуция на наше софтуерно решение или за интегрирането му в тяхна система
 • Страхувам се, че електронната ми платформа не отговаря на изискванията за защита на личните данни и най-вече на новия регламент GDPR .
 • Разработвам мобилни приложения за глобалния пазар и имам нужда от консултация кои регулации се отнасят за мен и как да ги спазя.
 • Как да гарантирам интересите си при отказ на клиенти от закупена по интернет стока?
 • Разработваме софтуер съвместно с други разработчици, кой носи авторските права върху готовия продукт?
 • Как да вградя защита на данните по дизайн и мога ли да ползвам блокчейн технология в приложението, което разработвам?
 • ML алгоритъмът ми създава нови произведения, чии са авторските права?
 • Имаме съставен акт от регулатор и искат да ни глобят. Какви действия трябва да предприемем?
 • Създаваме/Поръчваме софтуер за специфична употреба + поддръжка. Как да защитим интересите си?
 • Искаме да си поръчаме нова платформа за електронна търговия. Какъв договор да сключим и как да защитим интересите си?

УСЛУГИТЕ КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ

 • Консултации по редица въпроси, свързани със защитата на личните данни и информационната сигурност като: Privacy by Design, условия за съгласие и директен маркетинг, реакция при нарушаване на сигурността на данните, отношения между администратори и обработващи и т.н.
 • Длъжностно лице по защита на данните и услуги по управление на системи за защита на данните (Privacy management systems)
 • Оценки на риска и Оценки на въздействието върху защитата на данните
 • Одити и проекти за правно и организационно съответствие с регулации за защита на данните и информационната сигурност
 • Изготвяне на всякакви договори, необходими на IT индустриите – SLA и MLA, изработка на софтуер или уебсайт, дистрибуторски договори, Proof of concept, маркетингови договори, инвеститорски схеми и др.
 • Изготвяне на всякакви договори и документи, свързани със защитата на данните, информационната сигурност и други информационни отношения
 • Съдействие при разследване и събиране на доказателства, свързани с информационен пробив/инцидент
 • Електронен магазин и онлайн търговия – хармонизация на уебсайтове и мобилни приложения със законовите изисквания
 • Консултации по въпроси, свързани с етична обработка на данни, включително big data алгоритми
 • Част от услугите ни в IT сектора са свързани и с отделна сфера на компетентност – интелектуална собственост

ПУБЛИКАЦИИ

Международният трансфер на данни под сянката на Schrems II На 27.06.2021 г. влязоха в сила новите стандартни клаузи за международен трансфер на данни, приети с Решение за изпълнение (ЕС) 2021/914 на Комисията от 4 юни 2021 година относно стандартни договорни клаузи за предаването на лични данни на трети държави съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския…

Отговорност и подходящи мерки според GDPR, административната санкция на КЗЛД и делата за обезщетение на засегнатите граждани На 15.07.2019 г. нацията бе изправена пред изключително неприятната реалност на настъпилия теч на данни от НАП. Макар първоначалните измерения на събитието да не бяха напълно ясни, извършената от КЗЛД проверка и впоследствие наложената глоба показват, че са…

Законът за предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и за продажба на стоки: Какво се промени за търговците и защо има значение? На 04.03.2021 г. бе приет на второ четене Законът за предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и за продажбата на стоки. По този начин българският законодател транспонира в един акт двете европейски директиви,…

© 2021 Linx.bg

logo-footer

         

You cannot copy content of this page