Privacy by design Cover- АД Господинов и Генчев

В началото на тази година беше учредена Фондация „Институт за етика и аналитика на данните“ (IDEA). Нейното официално представяне се състоя на 25 април в Дома на Европа, по време на което беше презентирана и първата книга на Фондация IDEA “Privacy by Design: Принципи, практики и технологии” с автори адв. Димо Господинов, доц. Антон Герунов и инж. Димитър Шалварджиев.

За Фондация IDEA

Фондация “Институт за етика и аналитика на данни”или “Institute for data ethics and analytics” (IDEA) е неправителствена организация учредена през 2019-та година със седалище в гр. София, България. Фондацията е първата по рода си в България общност и тинк-танк, която промотира и отстоява едно по-хуманно развитие на технологиите. Екипът на IDEA цели да привлече професиналисти и заинтересовани лица от всички сфери, с които заедно да обсъжда и предлага решения във връзка защитата на данни както на отделната личност, така и на публичния и бизнес сектора. Повече за Института, неговите мисия, цели и визия, може да прочетете на сайта www.mydataethics.com

За книгата Privacy by Design

“Privacy by Design: Принципи, практики и технологии” е книга, в която за българския професионален читател се разкрива съдържанието на това относително ново за нашите ширини явление – “Privacy by Design” или “Защита на данните на етапа на проектиране”, както е въведено в чл.25 от GDPR. Голямото предимство на този труд е, че прави задълбочен анализ на понятието както от теоретична, така и от практическа гледна точка, с участието на правни, бизнес и технологични аспекти. Нейни автори са адв. Димо Господинов, доц. д-р Антон Герунов, инж. Димитър Шалварджиев, които са и основателите на Фондация IDEA.

Представянет на Фондацията и книгата беше последвано от дискусия на тема „Значението на защитата и етиката на данните за европейската икономика и общество“, на която се повдигнаха важни въпроси, които ще влязат в дневния ред на новосъздадения Инстут за етика и аналитика на данните.

В събитието взеха участие професионалисти в сферите на правото, информационните технологии,  банковата дейност, журналисти и др.

Книгата “Privacy by Design: Принципи, практики и технологии” може да изтеглите напълно безплатно от тук.

Поискай консултация

  *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

  Поискай консултация

   

   *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

   ПУБЛИКАЦИИ

    

   Готови ли сте за DSA?

   Регламентът за цифровите услуги започна да се прилага от 17 февруари 2024 г.      Още

   Поискай консултация