IT правоВсички отношения, породени от използването на информационни технологии. Сред тях специализираме защита на личните данни.

Право на интелектуалната собственост

Правна защита на творенията на човешкия интелект. Особено добри сме в защитата на авторски права в интернет.

Търговско право и туризъм

 

Отношенията между търговци и на търговци с потребители. Устройство на търговски дружества. Специален опит имаме в сферата на туризма.

Процесуално представителство

 

Правилата за осъществяване на защита пред съд, арбитраж и друг решаващ орган. Нашата сила тук е използването на електронни доказателства.