Медиацията, преговорите и арбитража са алтернативни на съдебния процес начини за разрешаване на спорове. При арбитражното производство, както и при съдебното, трето, независимо, лице решава спора на страните, но разликата е, че арбитърът е частно лице и страните могат да определят кое да е то (или те), както и по какви правила да се разреши конфликта.
Медиацията и преговорите пък са такива способи, при които спорещите сами вземат решение дали и как да разрешат противоречията си, а професионално подготвени лица указват съдействие за гладко и ефективно протичане на процеса.
При медиацията – трето независимо лице води напълно конфиденциална процедура, при която спорещите се срещат, разменят тезите и исканията си, а медиаторът спомага за по-бързо и лесно достигане до точките на пресичане на привидно насрещните интереси. Много често, особено в търговски спорове, се оказва, че спорещите могат да постигнат чрез медиация и взаимни отстъпки много по-изгодно бизнес решение (т.нар. win-win сделка), отколкото може да им даде съдът на база на правото.
При преговори страните също се стремят да достигнат до взаимно изгодно решение на спора си, но без съдействието на трето лице – медиатор. Нашата кантора предлага представителство при преговори от професионалист – експерт в различните преговорни техники, тактики и прийоми.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УСЛУГАТА:

Адвокатско дружество „Господинов и Генчев“ предлага три вида услуги, свързани с алтернативно решаване на спорове – организиране и провеждане на арбитраж, организиране и провеждане на медиация или представителство при медиация и представителство при преговори.

Арбитраж:

 • Предварителни консултации за възможността за сключване на арбитражно споразумение между спорещи страни или арбитражна клауза в договор;
 • Консултации по избора на правила за провеждане на арбитража;
 • Организиране и провеждане на процедурата по арбитраж, включително осигуряване на арбитър от нашия екип или външен – по избор на страните;
 • Изготвяне на арбитражно решение и всички необходими документи за неговото изпълнение;
 • Последващи консултации за изпълнение на арбитражното решение.

Медиация:

 • Предварителни консултации за ползите от медиацията и възможността за включване на клауза за медиация в договор;
 • Организиране на процедура по медиация, включително приемане на заявление за медиация от иницииращата страна и изпращане на покана за медиация до отсрещната страна;
 • Организиране и провеждане на процедурата по медиация, включително осигуряване на медиатор от нашия екип или външен – по избор на страните;
 • Съдействие при сключване на споразумение между спорещите;
 • Последващи консултации за изпълнение на арбитражното решение.

Преговори:

 • Предварително задълбочено проучване на случая: дейността на клиента, предмета на спора, засегнатите интереси на клиента и интересите и личността на отсрещната страна;
 • Провеждане на преговори с отсрещната страна с или без участието на клиента;
 • Консултации и изготвяне на необходимите документи по приключване на спора, ако е намерено доброволно решение.

ОТЗИВИ

edoms-logoМетоди Дързев
Кантората проявява впечатляваща висока компетентност и скорост на реакция по актуални юридически въпроси на технологичната ни компания в областта на Интелектуална собственост и Права на домейн имената, а в областта на Електронната търговия показва особена ефективност в откриването на практични решения в бурния океан от регулации.
netpeak logoГеннадий Воробьов
Netpeak работи с GGLaw повече от половин година. Заедно успяхме да свършим много добра работа: актуализирахме вътрешната документация, подобрихме клиентските договори за онлайн маркетинг услуги и създадохме ново споразумение за поверителност (NDA), което защитава и осигурява спокойствие на клиентите ни. Благодарен съм, че винаги може да разчитаме на тяхна компетентна помощ за корекции в договорите за услуги, които да отговарят на спецификата на бизнеса на всеки наш клиент.
erpbg-logoАтанас Шопов ERP.BG
Получихме много адекватна и професионална помощ от екипа на GGLaw, във връзка с казуси възникнали в сферата на IT и авторското право. Радваме се, че можем да работим с тях.
advokatami-logo-GGLawСтанимир Ненов – „Advokatami.bg”
Отговорни професионалисти с висок морал. Винаги внимават с детайла и работят усърдно.
Константина Маркова – “FitMode”
„Благодарим за професионализма, отзивчивостта и бързата реакция, при смяната на собственост и при раздялата на дружествените дялове на нашата компания“
Свет Симов – Fontfabric
Адвокатско дружество „Господинов и Генчев“ предоставиха полезна информация и оказаха квалифицирана помощ по казусите поставени от нас. Експертизата им в областта на авторското и търговското право беше от изключителна полза.
Борис Христов, 356labs
Трябваше да изградим договори за услугите, които презентационната ни агенция предлага и подходът на Димо и Генади беше точно това, от което имахме нужда. Те не подходиха с идеята: „Нека просто напишем текстове“, а с: „Какви са интересите и бизнес проблемът, който трябва да разрешим тук?“! Винаги съм вярвал, че това отличава компании от компании. Прекарахме не малко време във интервюта и въпроси относно компанията ни и начина, по който правим бизнеса си, но крайният резултат беше наистина точно това, което търсехме! Отново – огромни благодарности за изумителната работа!
Венцислав Съботинов, х-л „Пайн Хилс“, Пампорово
На пръв поглед ситуацията, в която бях, изглеждаше безнадеждна. Но искам да благодаря и да препоръчам адв.Генчев, с чиято помощ успях да излезна победител, да си спестя редица разходи и да разбера,че определено има млади и читави адвокати.
Николай Ангелов, “Digimark”
“Господинов и Генчев“ предлагат такова процесуално представителство, което те освобождава от всякакви грижи. Подписваш едно пълномощно и знаеш, че вече зад гърба ти има хора, които ще се борят до последно за теб.“
Борис Колев, Nutrigen
"Юридическия и правен аспект на работата ни в NutriGen, като компания в сферата на здравеопазването и генетиката, е изключително важна част от нашия основен бизнес и работа с клиенти. А доверието което гласувахме в експертизата за адвокатска помощ в лицето на Господинов и Генчев се оправда с много добри резултати за нас, въпреки сложния сектор на здравеопазването, в който се намираме!"
Александър Хинков, “Успелите”
Свързахме се с GGLAW в момент, в който се чувствахме пред затворена улица. Димо и Генади проявиха страхотно чувство за разбиране, реагираха бързо и запазиха пълна конфиденциалност при консултациите по търговско и дружествено право, от които имахме спешна нужда. Ние направихме своя избор тогава, но и занапред ще се обръщаме първо към тях. Топло препоръчваме услугите им!
elfytours-logo-GGLawВаня Овчарова, “Елфи Турс”
Елфи Турс ЕООД е една от водещите туристически агенции в България. От 1998г предлага комплексни туристически услуги на българския и международния пазар. От 2014 година за правното си обслужване разчитаме на Адвокатско дружество "Господинов и Генчев“, които подпомагат дружеството в отношенията му с регулаторните органи, както по отношение на текущата дейност, така и във връзка с административно-наказателната отговорност, така и във връзка с лицензиране, нотифициране и текущото спазване и изпълнение на предоставените лицензи, акредитации и нотификации на техническата служба на дружеството. Адвокатското дружество осъществява пълното процесуално правно представителство на „Елфи Турс ЕООД, както в търговските и граждански спорове, така и в административните производства. Така описаната работа е извършена на изключително високо и професионално ниво.
TEZTOUR-logoБоряна Борисова
Ако търсите IT и правно съдействие в сферата на туризма и електронните доказателства, може изцяло да разчитате на GGLAW. Доверете се на професионализма, навременната реакция и не на последно място на отзивчивостта на кантората. За нас бе истинско удоволствие да си партнираме с GGLAW и сме сигурни, че при необходимост отново бихме се възползвали от услугите им.