One Trust


OneTrust е световният лидер в производството на софтуер за управление на системи за защита на личните данни. Адвокатско дружество „Господинов и Генчев“ е официален представител на OneTrust за България. Разбира се, използваме и софтуерни решения на OneTrust в работата си.


Log Sentinel
LogSentinel е европейски стартъп, основан от българи, занимаващ се с решения за информационна сигурност и технологии, улесняващи защитата на данните (PET’s). Те са наш доверен партньор по проекти за съответствие с режима за защита на данни и по такива за Privacy by Design.
Фондация ИДЕЯ

Фондация IDEA е тинк-танк и общност на професионалисти в сферата на защитата на данните и информационната сигурност. Нашето дружество участва в тази общност чрез разработване на методики за практическо прилагане на принципите на Privacy by Design и етичната обработка на информация.