Нашият екип предоставя пълен набор обслужване в областта на правото на интелектуална собственост. Имаме и нишова специализация в защитата на авторски права от нарушения в интернет.

Творческите отношения при създаването, издаването, записването, изпълнението на произведения на изкуството – това са авторските и сродните им права. Такива обекти на авторски права са, както произведенията на литературата, музиката, фотографията, кинематографията, живописта и други типични представители на изящните изкуства, но и софтуерните продукти, уеб и графичен дизайн, шрифтове, фонтове, бази данни, архитектурни проекти и т.н. Отношенията във връзка с тези обекти са свързани с правото те да се ползват и условията, при които това да се случи, възнагражденията за създаването или лицензирането им, обезщетенията при нарушаването на авторските права и т.н.

Индустриалната собственост е вид интелектуална собственост, която е свързана с права върху марки, патенти върху изобретения, полезни модели, промишлени дизайни, права върху домейни и т.н. Част от отношенията, свързани с тези права, се състоят от регистърни производства с цел защитата им пред Българското Патентно Ведомство, Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Службата за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO), Световната организация по интелектуалната собственост (WIPO) и др.

Традиционно в числото на индустриалната собственост, макар и с много специфичен режим се включва и търговската тайна „know how”, чиято защита също можем да осигурим.

НАШИЯТ ОПИТ

Нашият екип има богат опит в защита срещу нарушения на права на интелектуална собственост, извършени в дигитална среда – чрез интернет и други технически средства. Клиентите ни са автори (фотографи, дизайнери, продуценти, софтуерни разработчици) и платформи за управление на авторски права, чиито интереси са засегнати от неправомерно използване на техни произведения без лиценз. За да установяваме и доказваме нарушенията използваме най-модерни електронни доказателствени средства, възползвайки се от високата техническа грамотност на екипа ни. Вероятно и за това сме сред канторите в България, които имат най-много успешно заведени дела за обезщетение от нарушаване на авторски права в интернет.

Имаме значителен опит в консултации и защита интересите на създатели на услуги на информационното общество – софтуер, уеб и графичен дизайн, шрифтове, мултимедия и много други произведения и услуги, както и защита на домейни и други отличителни характеристики.

Притежаваме обща компетентност и подготовка, за да отговорим на всякакви въпроси, свързани с приложението на правото на интелектуална и индустриална собственост, както и сме извършвали многократно регистърни и други охранителни производства пред Патентно ведомство, EUIPO, USPTO и други. Винаги можем да защитим интересите на клиентите ни и чрез помощта на други органи като: прокуратура, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, органите на МВР, Агенция митници.

Добре подготвени сме и имаме сериозен опит при защита на нашите клиенти срещу нелоялна конкуренция в интернет – имитация, сравнителна реклама, нелоялно привличане на клиенти и т.н.

ТИПИЧНИ КАЗУСИ

Нашите клиенти често се обръщат към нас със следните проблеми:

 • Работодател/ възложител съм и искам да гарантирам правата си върху авторски произведения на мои служители или изпълнители. Как следва да постъпя?
 • Страхувам се, че ценна за мен информация може да изтече чрез моите служители или контрагенти. Как да се защитя?
 • Фотограф съм и искам да защитя правата върху снимките ми от нарушители в интернет . Какво да направя?
 • Използвам отличителен знак при търговската ми дейност и искам да го защитя в България, Европа, САЩ или по целия свят. Каква е процедурата?
 • Някой нарушава правото ми на марка/ Опасявам се, че някой ще регистрира или използва сходна с моята марка. Как да се защитя? Как да го предотвратя?
 • Използват моя софтуер и не получавам заплащане за това. Как да защитя правата си?
 • Някой ме имитира чрез използване на моето име, търговска марка, домейн или отличителния външен вид на моите стоки и услуги. Кой е най-бързият и ефективен начин за защита?

УСЛУГИТЕ КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ

 • Консултиране и съдействие при решаване на казуси, свързани с авторско право и индустриални права
 • Консултиране, договаряне и представителство при преговори и последващо сключване на лицензионни договори, засягащи авторски права
 • Консултации и съставяне на споразумения или клаузи за конфиденциалност и липса на конкурентна дейност
 • Процесуално представителство при нарушаване на авторски права и друга интелектуална или индустриална собственост
 • Процесуално представителство при регистрация на търговска марка в България, ЕС и САЩ
 • Консултации и представителство пред Комисията по защита на конкуренцията в случаи на имитация на фирма, марка или географско означение, домейн или интернет страница
 • Медиация и представителство при преговори по спорове, свързани с интелектуална/индустриална собственост
 • Проучване на авторски права върху произведение
 • Изготвяне на покани и декларации за преустановяване на нарушения на авторско право, включително “Cease and Desist” и “DMCA” писма.
 • Консултации и изготвяне на документи и процедури за защита на търговска тайна, включително информационна сигурност

ПУБЛИКАЦИИ

Оборването на презумпцията  за вина при искове по чл.95 от ЗАПСП  Какво е необходимо да се докаже, за да се приеме, че нарушителят на авторското право е положил дължимата грижа?  В днешно време  голяма част от практикуващите юристи все по-често се сблъскват с казуси, свързани с нарушаване на права върху обекти на авторското право. В…

Рамката за защита на личните данни между ЕС и САЩ: как се стигна до нейното приемане и защо е от значение? На 10 юли беше приета от Европейската комисия Рамката за защита на личните данни между ЕС и САЩ, която гарантира адекватно ниво на защита при трансфер на лични данни от Европейския съюз към Съединените…

Как екипът на Адвокатското ни дружество успя да се пребори за преустановяване на противоречивата съдебна практика по въпроси от авторското право На 15.12.2022 г. с разпореждане на председателя на ВКС бе образувано Тълкувателно дело 3/2022г. по предложение на Висшият адвокатски съвет. Неговият предмет е преустановяване на противоречивата съдебна практика по въпроси, свързани с определянето на…

© 2022 Linx.bg

logo-footer