Право на интелектуална собственост - Адвокатско дружество "Господинов и Генчев"

Нашият екип предоставя пълен набор обслужване в областта на правото на интелектуална собственост. Имаме и нишова специализация в защитата на авторски права от нарушения в интернет.

Творческите отношения при създаването, издаването, записването, изпълнението на произведения на изкуството – това са авторските и сродните им права. Такива обекти на авторски права са, както произведенията на литературата, музиката, фотографията, кинематографията, живописта и други типични представители на изящните изкуства, но и софтуерните продукти, уеб и графичен дизайн, шрифтове, фонтове, бази данни, архитектурни проекти и т.н. Отношенията във връзка с тези обекти са свързани с правото те да се ползват и условията, при които това да се случи, възнагражденията за създаването или лицензирането им, обезщетенията при нарушаването на авторските права и т.н.

Индустриалната собственост е вид интелектуална собственост, която е свързана с права върху марки, патенти върху изобретения, полезни модели, промишлени дизайни, права върху домейни и т.н. Част от отношенията, свързани с тези права, се състоят от регистърни производства с цел защитата им пред Българското Патентно Ведомство, Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Службата за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO), Световната организация по интелектуалната собственост (WIPO) и др.

Традиционно в числото на индустриалната собственост, макар и с много специфичен режим се включва и търговската тайна „know how”, чиято защита също можем да осигурим.

НАШИЯТ ОПИТ

Нашият екип има богат опит в защита срещу нарушения на права на интелектуална собственост, извършени в дигитална среда – чрез интернет и други технически средства. Клиентите ни са автори (фотографи, дизайнери, продуценти, софтуерни разработчици) и платформи за управление на авторски права, чиито интереси са засегнати от неправомерно използване на техни произведения без лиценз. За да установяваме и доказваме нарушенията използваме най-модерни електронни доказателствени средства, възползвайки се от високата техническа грамотност на екипа ни. Вероятно и за това сме сред канторите в България, които имат най-много успешно заведени дела за обезщетение от нарушаване на авторски права в интернет.

Имаме значителен опит в консултации и защита интересите на създатели на услуги на информационното общество – софтуер, уеб и графичен дизайн, шрифтове, мултимедия и много други произведения и услуги, както и защита на домейни и други отличителни характеристики.

Притежаваме обща компетентност и подготовка, за да отговорим на всякакви въпроси, свързани с приложението на правото на интелектуална и индустриална собственост, както и сме извършвали многократно регистърни и други охранителни производства пред Патентно ведомство, EUIPO, USPTO и други. Винаги можем да защитим интересите на клиентите ни и чрез помощта на други органи като: прокуратура, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, органите на МВР, Агенция митници.

Добре подготвени сме и имаме сериозен опит при защита на нашите клиенти срещу нелоялна конкуренция в интернет – имитация, сравнителна реклама, нелоялно привличане на клиенти и т.н.

ТИПИЧНИ КАЗУСИ

Нашите клиенти често се обръщат към нас със следните проблеми:

 • Работодател/ възложител съм и искам да гарантирам правата си върху авторски произведения на мои служители или изпълнители. Как следва да постъпя?
 • Страхувам се, че ценна за мен информация може да изтече чрез моите служители или контрагенти. Как да се защитя?
 • Фотограф съм и искам да защитя правата върху снимките ми от нарушители в интернет . Какво да направя?
 • Използвам отличителен знак при търговската ми дейност и искам да го защитя в България, Европа, САЩ или по целия свят. Каква е процедурата?
 • Някой нарушава правото ми на марка/ Опасявам се, че някой ще регистрира или използва сходна с моята марка. Как да се защитя? Как да го предотвратя?
 • Използват моя софтуер и не получавам заплащане за това. Как да защитя правата си?
 • Някой ме имитира чрез използване на моето име, търговска марка, домейн или отличителния външен вид на моите стоки и услуги. Кой е най-бързият и ефективен начин за защита?

УСЛУГИТЕ КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ

 • Консултиране и съдействие при решаване на казуси, свързани с авторско право и индустриални права
 • Консултиране, договаряне и представителство при преговори и последващо сключване на лицензионни договори, засягащи авторски права
 • Консултации и съставяне на споразумения или клаузи за конфиденциалност и липса на конкурентна дейност
 • Процесуално представителство при нарушаване на авторски права и друга интелектуална или индустриална собственост
 • Процесуално представителство при регистрация на търговска марка в България, ЕС и САЩ
 • Консултации и представителство пред Комисията по защита на конкуренцията в случаи на имитация на фирма, марка или географско означение, домейн или интернет страница
 • Медиация и представителство при преговори по спорове, свързани с интелектуална/индустриална собственост
 • Проучване на авторски права върху произведение
 • Изготвяне на покани и декларации за преустановяване на нарушения на авторско право, включително “Cease and Desist” и “DMCA” писма.
 • Консултации и изготвяне на документи и процедури за защита на търговска тайна, включително информационна сигурност

ПУБЛИКАЦИИ

Малките и средни предприятия могат да се ползват от субсидия за разходите по регистрация на обекти на интелектуална собственост  От 10.01.2022г. до 16.12.2022г. в сила ще бъде програмата на Фонд „Ideas Powered for Business“, финансиран от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост в сътрудничество с националните служби по интелектуална собственост и Европейската комисия. Програмата…

По какъв начин можем да използваме общественото достояние и кога ни трябва разрешение за преработка  Срокът на закрила на авторските права на Вазов е изтекъл отдавна и днес всеки има право да използва произведенията му свободно. Издаденият миналата година съвременен превод на „Под игото“ обаче предизвика не само вълни от обществено възмущение, но и глобяването на издателите му от Министерството на културата.   Този пример показва, че дори и след изтичането на авторското право остават някои съществени изисквания за преработката на…

Защо наименования на нашумели търговски практики не могат да се регистрират като запазени марки?  С наближаването на едно най-известните шопинг събития – “Черния петък”, на българския пазар отново се появяват притеснения, свързани с рекламните кампании на търговците. Въпросът могат ли да се използват наименования като „Черен петък“, „Black Friday“ и други сходни за реклама на намаления, разпродажби и промоции и тази…

© 2022 Linx.bg

logo-footer