elektronni-dokazatelstva- АД Господинов и Генчев

На 21-ви ноември под егидата на Sofia Legal Hackers се проведе събитието “Престъпление и наказание в дигитална среда”. Част от него беше презентацията на адв. Господинов, който повдигна темата за използването на електронни доказателства в гражданския процес и представи част от опита и практиката на нашата кантора по въпроса. Получи се интересна дискусия и презентацията може да изтеглите на края на тази статия.

Основната теза на адв. Господинов във връзка с електронните доказателства в гражданския процес е, че те могат да се представят и събират само под формата на писмени или веществени доказателствени средства.

Свидетелските показания и заключенията на експертизите могат да възпроизвеждат опосредено електронни доказателства, но няма как те самите да бъдат в електронна форма, тъй като законът предписва устна форма за тях. Хипотетичната възможност обясненията на страните да са в електронна форма има нищожна практическа стойност.

По въпроса за разграничението между електронен документ и веществено доказателство, адвокат Господинов беше категоричен – за българския граждански процес документът винаги ще си остане това, което е бил – материализирано с писмени знаци човешко волеизявление, което може и да е в електронна форма. Независимо от новата дефиниция по ЗЕДЕУУ и съответния Регламент № 910/2014, които прогласяват за електронен документ: „всяко съдържание, съхранявано в електронна форма, по-специално текстови или звуков, визуален или аудио-визуален запис“. Според него, по смисъла на ГПК, тази дефиниция трябва да се тълкува корективно, тъй като правилата на раздел IV от гл.14 на ГПК са съобразени с разбирането за документ като човешко изявление. Така част от тях, например правилата за оспорване на истинността на документа, са неприложими към, например – снимки или видео.

В презентацията си адв. Господинов разгледа и различни видове електронни доказателства, които могат да се ползват в гражданския процес за доказване на най-често срещаните деликти в интернет.

Изтегли презентацията тук

Поискай консултация

 

  *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

  ПУБЛИКАЦИИ

   

  Готови ли сте за DSA?

  Регламентът за цифровите услуги започна да се прилага от 17 февруари 2024 г.      Още

  Поискай консултация