декември 2020 - Адвокатско дружество "Господинов и Генчев"

Следваща стъпка по пътя на единния дигитален пазар. Въпросът за използването и споделянето на данните отдавна е на дневен ред в Европейския съюз. С влизането в сила на GDPR бе въведен единен акт с пряко действие в ЕС, който унифицира режима за защита на личните данни. Този режим обаче вероятно ще се окаже само крайъгълен камък, върху…

© 2022 Linx.bg

logo-footer