юни 2019 - Адвокатско дружество "Господинов и Генчев"

Димо Господинов от екипа на “Господинов и Генчев” беше отличен като “Fellow of Information Privacy”  (FIP) Адвокат Димо Господинов – управляващ съдружник в Адвокатско дружество “Господинов и Генчев” стана част от елитния клуб на Международната асоциация на професионалистите по защита на данните (IAPP) наречен “Fellow of Information Privacy” (FIP). Това признание се дава, за да се отличат професионалисти, които имат доказана…

Прилага ли се срокът за съхранение на разплащателни ведомости и за свързаните трудови документи?  Сред професионалните кръгове в България е широко разпространено мнението, че работодателите трябва да съхраняват цялото трудово досие за срок от 50 години. Безспорно този срок се отнася за разплащателните ведомости, но законът мълчи относно останалите трудови документи, свързани с осигурителните права. Неяснотата кара работодателите да пазят…

С удоволствие искаме да Ви съобщим, че Адвокатско дружество „Господинов и Генчев“ стана официален представител и партньор на световния лидер в производството на софтуер за автоматизиране на защитата на данни – OneTrust. IT решенията на нашите партньори оптимизират изпълнението на типични дейности, свързани със защитата на данните като: Оценка на въздействието върху защита на данните…

С какво новият Закон за защита на търговската тайна ще помогне на бизнеса да опази конфиденциалната си информация? В съвременната бизнес екосистема търговските тайни са определящи за конкурентоспособността както на установените лидери на пазара, така и на утвърждаващите се стартъпи. Предприятията, независимо от своя размер, ценят търговските тайни също толкова, колкото и патентите и другите…

Законни ли са практиките на банки, при които се начисляват и удържат високи такси от запорирани сметки? От няколко години насам към „портфолиото“ си от такси, банките включиха и такса за месечно обслужване на сметки, върху които е наложен запор. Тази такса е допълнение към съществуващите еднократни такси за налагане и обработка на запор. Макар…

© 2022 Linx.bg

logo-footer