Blog

Home / Blog
syhranenie-trudovo-dosie- АД Господинов и Генчев
IT Право

Трябва ли да пазим трудовото досие 50 години?

Прилага ли се срокът за съхранение на разплащателни ведомости и за свързаните трудови документи?  Сред професионалните кръгове в България е широко разпространено мнението, че работодателите трябва да съхраняват цялото

Read More
АД Господинов и Генчев
IT Право

Как да защитим търговската си тайна?

С какво новият Закон за защита на търговската тайна ще помогне на бизнеса да опази конфиденциалната си информация? В съвременната бизнес екосистема търговските тайни са

Read More

How can we help you?

Get in touch with us or find our office near you
CATEGORIES
SOCIAL SHARE
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Reddit
Telegram