август 2020 - Адвокатско дружество "Господинов и Генчев"

Кои туристически пътувания са „отменени поради разпространението на COVID-19“ и в какъв срок трябва да бъдат върнати предплатените суми?  Световната кризата с COVID-19 от началото на годината доведе и продължава да нанася множество щети в почти всички сектори на икономиката. Един от най-засегнатите браншове още от самото начало на пандемията е туризма. В период от повече от половин…

Разширява се обхвата на 12-месечния срок за връщане на суми по туристически пакети    Компенсирането за пътувания, отменени заради COVID-19, ще става в срок до 12 месеца от отмяната. Това прие Народното събрание с поредно изменение в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците(ЗМДВИППП). Още на 30.07.2020г. на второ четене се прие предложението за ревизиране на чл. 25…

© 2022 Linx.bg

logo-footer