Туроператорите с ново облекчение за отменени поради COVID-19 пътувания - Адвокатско дружество "Господинов и Генчев"
АД Господинов и Генчев

Разширява се обхвата на 12-месечния срок за връщане на суми по туристически пакети 

 

Компенсирането за пътувания, отменени заради COVID-19, ще става в срок до 12 месеца от отмяната. Това прие Народното събрание с поредно изменение в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците(ЗМДВИППП). Още на 30.07.2020г. на второ четене се прие предложението за ревизиране на чл. 25 от специалния закон. Промяната е обнародвана в Държавен вестник, Брой 71, от 11.8.2020г. Новите моменти разширяват обхвата на 12-месечния срок, в който суми по туристически пакети трябва да се връщатНуждата от това е продиктувана от вълната откази от туристи, както и принудителните анулации на пътувания от страна на туроператори. 

Ограничен обхват на специалния срок 

Епидемичната криза с COVID-19 и последвалото от 13.03.2020г. Извънредно положение в България, нанесоха един от най-силните удари за туристическия сектор. С цел редуциране на щетите, бяха приемани и изменяни редица нормативни актове. Решаващо значение за туристическия бранш имаше Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците(ЗМДВИППП). С него се даде време на всички Туроператори да възстановят сумите по прекратени заради извънредното положение пътувания. Срокът от 12 месеца за компенсиране на туристите беше подчинен на условности, които не винаги позволяваха прилагането му за всяко отменено пътуване. За да може последният да намери приложение Извънредното положение или последиците от него трябва да са довели до отмяна на договора. Тоест, до днес, Туроператорите бяха облекчени с 12 месеца единствено за: 

 • Предявени след 13.03.2020г. откази/анулации 
 • Насрочени пътувания в периода 13.03.-13.05.2020г. 
 • Предявени след 14.05.2020г. откази/анулации, ако те са последица от извънредното положение 

Тези условности поставяха Туроператорите в неизгодно положение по повод пътувания, поначало насрочвани за летния сезон и останалата част от годината. 

По-малко условности, по-голямо облекчение 

Промените в ЗМДВИППП от 11.08.2020г. значително разширяват обхвата на 12-месечния срок за възстановяване на суми. Условията за влизане в тази хипотеза са следните: 

 • Пътуването следва единствено да е отменено поради разпространението на COVID-19. Отпада условието, отмяната да е продиктувана единствено от извънредното положение в България. Всички непредотвратими и извънредно обстоятелства, породени от настоящата епидемия с Коронавирусследва да се третират като условие за прилагане на по-дългия срок в ЗМДВИППП. Тяхното място на възникване е без значение, стигат да правят пътуването невъзможно – отчасти или изцяло. 
 • Пътуването трябва да е отменено до 31.12.2020гЗаконодателят поставя единствено горна граница, от което следва да се направи извода, че моментът на отмяна на няма значение, стига да е по повод Коронавирус епидемията и направен до края на годината. Туроператорите ще се ползват от 12-месечния срок и за прекратени/анулирани пътувания преди, както и след извънредното положение. 
 • Срокът от 12 месеца ще започва да тече от датата на отмяна на пътуването. Допреди това срокът започваше да тече от края на извънредното положение. Дължимите суми по туристически пакети не стават изискуеми на 13.05.2021г., а в зависимост от датата на анулация/прекратяване.  

Заключние

Измененията в чл. 25 ЗМДВИППП ще дадат на туристическия сектор достатъчно време за изпълнение на задълженията си, възникнали заради кризата с COVID. Промяната е добре дошла и следва да спаси множество туроператори от фалит. Въпреки това, някои от тях ще бъдат притиснати да възстановяват суми най-рано през януари и февруари следващата година, тъй като анулации датират от началото на 2020г. Предложенията за ваучери са все още релеванти и се очертават като най-бърза и ефективна алтернатива на компенсиране, както за туристи, така и за туроператори. 

Поискай консултация

  Share this article :

  © 2022 Linx.bg

  logo-footer