февруари 2018 - Адвокатско дружество "Господинов и Генчев"

Остават вече по-малко от 3 месеца до влизането в сила (25.05.2018г.) на „Общия Регламент на ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни“ (известен просто като “GDPR”). GDPR ще засегне всеки бизнес и публичен орган, които обработват лични данни на граждани на ЕС,…

© 2022 Linx.bg

logo-footer