Blog

Home / Blog
АД Господинов и Генчев
IT Право

Адвокат Господинов беше сертифициран като експерт за защита на лични данни в Европа

Адвокат Господинов, управляващ съдружник в „Господинов и Генчев“, беше сертифициран като експерт по защита неприкосновеността на информацията за Европа (Certified Information Privacy Professional/ Europe (CIPP/E)

Read More
АД Господинов и Генчев
Процесуално представителство

Правото на чист въздух – общностно и национално измерение. Възможности за съдебна защита в България.

Настоящата публикация е изготвена от адв. Димо Господинов за целите на изследване на практиката на прилагане на правото на ЕС в България в периода 2007-2017,

Read More

How can we help you?

Get in touch with us or find our office near you
CATEGORIES
SOCIAL SHARE
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Reddit
Telegram