GDPR - Адвокатско дружество "Господинов и Генчев"

Прилагане на разпоредбите за защита на данните през 2021 г. в България Общ преглед  Изминалата година може да се класифицира като относително инертна по отношение на регулаторната дейност по защита на данните в България. От 22 публикувани значими решения на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), регулаторът е наложил глоба в едва четири случая. Дори…

Правни аспекти на защитата на лични данни в бъдещата онлайн екосистема През 2019 г. Google обяви своето намерение да построи мрежа с по-силни механизми за поверителност. В съответствие с това в началото 2020 г. компанията публикува статия в блога на Chromium, в която описва плана си да премахне т.нар. third-party бисквитки от своя уеб браузър…

Международният трансфер на данни под сянката на Schrems II На 27.06.2021 г. влязоха в сила новите стандартни клаузи за международен трансфер на данни, приети с Решение за изпълнение (ЕС) 2021/914 на Комисията от 4 юни 2021 година относно стандартни договорни клаузи за предаването на лични данни на трети държави съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския…

Отговорност и подходящи мерки според GDPR, административната санкция на КЗЛД и делата за обезщетение на засегнатите граждани На 15.07.2019 г. нацията бе изправена пред изключително неприятната реалност на настъпилия теч на данни от НАП. Макар първоначалните измерения на събитието да не бяха напълно ясни, извършената от КЗЛД проверка и впоследствие наложената глоба показват, че са…

© 2022 Linx.bg

logo-footer