ноември 2020 - Адвокатско дружество "Господинов и Генчев"

Кога и как да извършим оценка на въздействието при трансфер (“Transfer impact assessment”/TIA)  Данните са един от най-важните ресурси на съвременната икономика, а ползването им често се предхожда от нуждата да бъдат трансферирани. Тук се включват трансфери в рамките на Европейската икономическа общност (ЕИО) и такива от държава-членка на ЕИО към трета страна. Бъдещето на последните обаче бе поставено под…

Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки ще задълбочи уреждането на отношенията между търговци и потребители На 23.10.2020г. Министерството на икономиката публикува първи проект на Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки. С него ще се транспонират 2 директиви(Директива (ЕС) 2019/770 и Директива (ЕС) 2019/771),…

© 2022 Linx.bg

logo-footer