GDPR in force IAPP Conference in Bulgaria- АД Господинов и Генчев

На 27 март се проведе първата конференция на най-голямата и авторитетна световна професионална организация на експертите по защитата на данните – IAPP (International Association of Privacy Professionals) в България – GDPR in Force: Professionals talk в Гранд Хотел София. В събитието взеха участие български и чуждестранни експерти с разнообразни полета на дейност в сферите на защита на данни, киберсигурност, софтуери за управление на данни и експерти представляващи бизнеса и регулаторите. Основен фокус бе поставен върху ролята и предизвикателствата пред длъжностното лице по защита на данните, както и технологичните измерения на приложението на Регламента.

Адвокатско дружество “Господинов и Генчев” (GGlaw) беше един от ко-организаторите на събитието заедно с “Пощанска банка”, Адвокатско дружство “Димитров, Петров и Ко” и Ernst & Young (EY). Дружеството бе представено сред панелистите чрез адв. Господинов, който участва във втората част на дискусията.

В изложението си адв. Господинов обърна внимание на приложението на принципите на т.нар. “Privacy by Design” (PbD) в европейското и българското право. Той представи на кратко становището си относно това как на практика може да се изпълнят задълженията на администратора по чл.25 от GDPR, свързани със защитата на данните на етапа на проектиране и по подразбиране (“by default”). Според него, Оценката на въздействието върху защита на данните (ОВЗД) е един от инструментите, с които може да се демонстрира прилагането на принципите на PbD от задължените субекти.

Организаторите на събитието обявиха, че се създава официално признат от IAPP клон на асоциацията в България, който е част от мрежата “KnowledgeNet”, чиято цел е създаване на устойчива общност на професионалистите в областта на защитата на данните в страната.
За екипът на Адвокатско дружество “Господинов и Генчев” е удоволствие да бъде част от новоизграждащата се общност на експертите по защита на данни в България.

Поискай консултация

  *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

  Поискай консултация

   

   *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

   ПУБЛИКАЦИИ

    

   Готови ли сте за DSA?

   Регламентът за цифровите услуги започна да се прилага от 17 февруари 2024 г.      Още

   Поискай консултация