АД Господинов и Генчев

Aдвокатско дружество “Господинов и Генчев” участва в първото в историята съдебно дело срещу Столична община за замърсяването на въздуха в София. Адвокат Димо Господинов ръководи правния екип на инициативата “Чист въздух”, подала три колективни иска срещу местната власт, заради неправомерното й бездействие, довело до системно надвишаване на нормите за вредни емисии в атмосферния въздух над София.

Какъв е случаят?

На 29.05.2017 г. неправителствените организации: Спаси София, За Земята – Достъп до правосъдие, Асоциация Диабет тип 2 и Център за независим живот, заедно с адвокатите Димо Господинов, Христо Христев и Иван Велов заведоха първия в историята на българското право колективен иск на граждани срещу Столична община заради прекомерните нива на замърсяване на въздуха в София.
От името на софиянци съдят общината за бездействие в периода 2015-2017 г., когато нивата на фини прахови частици във въздуха достигат рекордно високи нива, а местната управа не предприема никакви мерки, за да предпази населението.
Подадени бях три иска, с които се иска от съда:
1. Да се установи, че в периода 2015-2017-та година Столична община незаконно е бездействала и не е изпълнила задълженията си по управление и контрол на дейностите по качеството на атмосферния въздух, с което е причинила прекомерното замърсяване.
Ако този иск бъде уважен, всеки софиянец, който е претърпял някакви вреди, пряко причинени от мръсния въздух (алергии, диабет, болести на дихателните пътища, обезценка на имот и т.н.), може да поиска обезщетение, позовавайки се на едно такова решение.
2. Да се задължи Столична община да преустанови незабавно бездействието си и да изпълнява задълженията си по управление и контрол на дейностите по качеството на атмосферния въздух с необходимото качество и грижа.
3. Да се задължи Столична община, след консултации с граждани и организации, да предприеме подходящи мерки, с които да компенсира увреденият интерес на колектива – да живее в здравословна и благоприятна околна среда. Това могат да са инфраструктурни, социални и други мерки.
В интервю за медиите адвокат Димо Господинов даде повече информация по темата : “Колективните искове са не особено популярен, но много полезен инструмент на нашия граждански процес, който позволява група граждани и организации да водят от името на колектива, в случая на живущите, работещите и учащите в София иск за защита на техни права и колективни интереси. Важно е да се отбележи, че ние не искаме обезщетение, а твърдим, че общината бездейства, не изпълнява нейни конкретни задължения като например да ограничава трафика на местата, където има голямо замърсяване, общината няма от 2015 г. до сега програма за качество на атмосферния въздух. Това, което искаме е да се установи, че замърсяването в периода 2015-2017 г. е по вина на Столична община, също така да се преустанови бездействието от нейна страна и да се предприемат подходящи мерки, с които да се компенсира нарушения колективен интерес. “

Поискай консултация

 

  *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

  ПУБЛИКАЦИИ

   

  Готови ли сте за DSA?

  Регламентът за цифровите услуги започна да се прилага от 17 февруари 2024 г.      Още

  Поискай консултация