АД Господинов и Генчев

На 29.09.2017 г. в гр. София, адвокат Господинов от Адвокатско дружество “Господинов и Генчев” участва в конференцията “Прилагането на правото на ЕС в България в периода 2007-2017” на 29.09.2017 г. в гр. София, която се организира от Висш адвокатски съвет и Българската асоциация за европейско право по повод 10-ата годишнина от членството на България в ЕС. Адвокат Господинов представи презентация на тема “Европейското право на чист въздух – възможностите за защита в България”.

В началото на 2018-та година се очаква да излезе сборник под егидата на Българската асоциация за европейско право, в който адв. Господинов ще участва със статия на тема “Правото на чист въздух – общностно и национално измерение. Възможности за съдебна защита в България”.

Поискай консултация

 

  *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

  ПУБЛИКАЦИИ

   

  Готови ли сте за DSA?

  Регламентът за цифровите услуги започна да се прилага от 17 февруари 2024 г.      Още

  Поискай консултация