Участие на адвокат Димо Господинов в конференция "Прилагането на правото на ЕС в България в периода 2007-2017" - Адвокатско дружество "Господинов и Генчев"
АД Господинов и Генчев

На 29.09.2017 г. в гр. София, адвокат Господинов от Адвокатско дружество „Господинов и Генчев“ участва в конференцията „Прилагането на правото на ЕС в България в периода 2007-2017“ на 29.09.2017 г. в гр. София, която се организира от Висш адвокатски съвет и Българската асоциация за европейско право по повод 10-ата годишнина от членството на България в ЕС. Адвокат Господинов представи презентация на тема „Европейското право на чист въздух – възможностите за защита в България“.

В началото на 2018-та година се очаква да излезе сборник под егидата на Българската асоциация за европейско право, в който адв. Господинов ще участва със статия на тема „Правото на чист въздух – общностно и национално измерение. Възможности за съдебна защита в България“.

Share this article :

© 2022 Linx.bg

logo-footer