Blog

Home / Blog
АД Господинов и Генчев
За нас

Участие на адвокат Димо Господинов в конференция “Прилагането на правото на ЕС в България в периода 2007-2017”

На 29.09.2017 г. в гр. София, адвокат Господинов от Адвокатско дружество “Господинов и Генчев” участва в конференцията “Прилагането на правото на ЕС в България в

Read More

How can we help you?

Get in touch with us or find our office near you
CATEGORIES
SOCIAL SHARE
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Reddit
Telegram