е АД Господинов и Генчев

Малките и средни предприятия могат да се ползват от субсидия за разходите по регистрация на обекти на интелектуална собственост 

От 10.01.2022г. до 16.12.2022г. в сила ще бъде програмата на Фонд „Ideas Powered for Business”, финансиран от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост в сътрудничество с националните служби по интелектуална собственост и Европейската комисия. Програмата цели подпомагане защитата на правата на интелектуална собственост (ИС) на малките и средните предприятия (МСП) в ЕС, предоставяйки предимно субсидии за регистрация на търговски марки и дизайни. Размерът на Фонда е 20 млн. евро. 

Цели и условия на програмата

Това е втора поредна година, в която този Фонд ще субсидира защитата на марки и дизайн на малки и средни предприятия. По-конкретно, програмата предлага финансово подпомагане за заявки за търговски марки и дизайни, както и за услуги за предварителна диагностика на интелектуална собственост (IP Scan). Търговските марки или дизайн могат да бъдат национални, регионални или на ЕС. Формата, под която ще бъде предоставена помощта, е ваучер. Чрез него на всеки бенефициер МСП ще бъдат възстановени направените по заявяване или предварителна диагностика разходи за държавни такси, както следва: 

 • Възстановяване на до 90% от разходите за услугата по предварителна диагностика (IP Scan);
 • Възстановяване на до 75% от разходите за такси за заявки за марки и/или дизайни на национално и европейско равнище;
 • Възстановяване на до 50% от разходите за основните такси за заявки за марки и/или дизайни извън ЕС.

Максималният размер на помощ, която едно предприятие може да получи, е 1500 евро. 

Кандидатстването се осъществява чрез подаване на формуляр, достъпен след като МСП създаде свой профил във Фонда. Всеки кандидат трябва да отговаря на официалното определение на ЕС за малко или средно предприятие. 

След одобряване на заявлението, кандидатът получава уведомление за отпускането на безвъзмездни средства и ваучери. Кандидатът следва да заяви дейностите, за които желае да му бъдат възстановени разходи. Последният ще получи ваучер съгласно заявената дейност. Ваучерите са два вида: 

 • За услуги за предварителна диагностика на ИС (IP Scan), такси за марки и дизайни(до 1500 евро); и 
 • За такси за патентни(до 750 евро); 

Те са със срок на валидност 4 месеца. 

Следващата стъпка по процедурата е да се попълни втори формуляр – за възстановяване, отново достъпен в профила на МСП във Фонда. Това активира ваучера. В рамките на 1 месец от активирането Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост ще извърши съответното плащане на сумата по ваучера 

Фондът не покрива разходи за предварително регистрирани търговски марки, дизайни, нито правни разходи по регистрация(използване на услуги на адвокат или представител по индустриална собственост, разходи след производство по опозиция и др.). 

Всеки одобрен кандидат има и възможност за финансово подпомагане на допълнителните дейности. След активиране на ваучер МСП може да заяви съответните допълнителни дейности и да поискате допълнително възстановяване на разходи. За ваучера за марки и мониторинг този период е 6 месеца, а за ваучера за патентни – 12 месеца. 

Заключение  

Фондът „Ideas powered by Business“ насърчава МСП да потърсят закрилата на свои обекти на интелектуална собственост. Наличието на регистрирана търговска марка и дизайн е една необходимост и инвестиция за успешен бизнес. Това е възможност за всяко МСП успешно да защитава свои обозначения, стоки или услуги от непозволено използване или копиране.

Може да кандидатствате за отпускане на безвъзмездни средства по програмата директно чрез портала на Фонда. 

Възползвайте се от финансирането на ЕС за регистрация на Вашата търговска марка, като посетите страницата с услугите ни за търговски марки и заявите своята сега!

За повече информация или съдействие във връзка програмата не се колебайте да отправите запитвания към нас. 

Поискай консултация

  *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

  Поискай консултация

   

   *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

   ПУБЛИКАЦИИ

    

   Поискай консултация