Адвокатско дружество "Господинов и Генчев"

Какво да имаме предвид при създаване на търговска марка?

В практиката на редица дизайнери се срещат клиенти, които желаят да се създаде лого, с което да брандират своя бизнес.

Част от създадените лога в последствие биват регистрирани успешно като търговски марки. За друга част, обаче, регистрирането на марката им не е толкова лека задача поради наличието или липсата на определени предпоставки.

По тази причина, създадохме два материала, които да помогнат както на дизайнерите, така и на бизнеса при създаването на лога.

В инфографиката ще видите на едно място в опростен вид основните изисквания за регистрабилност на търговска марка.

Адвокатско дружество

Отделно от нея, изготвихме един по-подробен документ – Юридически насоки за дизайн на марка. Тях може да изтеглите от изскачащия прозорец най-горе.

Ако вече имате създадено лого и искате да го регистрирате като търговска марка, попълнете формата и се възползвайте от Програмата за финансиране от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, за да получите до 75% възстановяване на държавните такси по регистрация.

Поискай консултация

  *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

  Поискай консултация

   

   *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

   ПУБЛИКАЦИИ

    

   Поискай консултация