Законови гаранции за прозрачност и яснота на онлайн промоциите и потребителските отзиви На 28.05.2022г. влязоха…

Кога едно рекламно послание е оригинално според правото? В практиката често се наблюдават предприятия със…

Какво да направим, ако ни заплашват с прехвърляне на имота на трето лице?   Скокът на…

Дали и как се отразява изменението на цените на строителните материали върху вече сключените договори…

Малките и средни предприятия могат да се ползват от субсидия за разходите по регистрация на…

Прилагане на разпоредбите за защита на данните през 2021 г. в България Общ преглед  Изминалата година…

Следва ли да се начислява ДДС и какво предвижда ЗКПО? Основно положение при облагането с…

Правни аспекти на защитата на лични данни в бъдещата онлайн екосистема През 2019 г. Google…

НАМИРА ЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ TAX-LOSS HARVESTING В БЪЛГАРИЯ? В САЩ дълго време се използва изразът „Януарски…

Page 2 of 11 1 2 3 4 11