Отмяна на полет поради непреодолими и непредвидими причини.

Какви са правата на туроператорите в този случай? 

 

Известно е, че при туристическите пакети, туроператорът е този, който има отношения със самолетните компании. Те се изразяват в резервация на местата на пътниците на борда на самолета и издаването на билети, а туроператорът заплаща авансово резервацията.   

Какво следва обаче, когато билети са издадени вече, пълните суми са платени, а авиопревозвачът отмени полета поради непреодолими и извънредни обстоятелства?  

Военният конфликт на територията на Израел предизвика именно такива реакции от страна на авиокомпаниите. В настоящата статия ще разгледаме какви са правата на туроператорите. 

 Отношения със самолетната компания: 

Става въпрос за т.нар. „групови резервации“, при които туроператор или друг организатор на пътуване запазва места за определен полет във връзка с негова програма за определени дати. Туроператорът действа като уговарящ, който договаря със самолетната компания превозна услуга в полза на трето лице – чл.22, ал.1 ЗЗД.  

На първия етап от отношенията между туроператора и самолетната компания е „купуването на седалките“. Имената на пътниците се посочват на по-късен етап, съответно и тогава се издава билет от самолетната компания. До издаването на билета, в случай на отмяна на полета от компанията, тя е задължена да възстанови платените аванси за резервацията на туроператора. По-подробно за този етап и какви са последиците при отмяна може да прочетете тук. 

В момента на издаване на билета, или можем да го определим като вторият етап, се счита, че се сключва договор за пътнически превоз, при който превозвач е самолетната компания, а пътник е физическото лице (туристът), който пътува – чл.66, ал.1 вр. чл.65 Закон за гражданското въздухоплаване (ЗГВ). 

Когато самолетната компания отмени полета или по каквато и да е причина просто не го изпълни, тя нарушава договора. Налице е неизпълнение на договора за пътнически превоз и авиокомпанията ще дължи обезщетение за вредите на пътниците – чл.79 вр. чл.82 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) вр. чл.65 ЗГВ. 

Но всичко има своите изключения. Възможно е самолетната компания да се освободи от отговорност, ако са налице такива обстоятелства – предвидени в закон или в общи условия. Така, например, е предвидено в чл.69 ЗГВ, че: 

Всяка от страните може да се откаже от договора поради обявена или започната война, която представлява опасност за превоза, поради блокада на отправното летище или на летището на назначението, поради задържане на въздухоплавателното средство от компетентните власти, поради закриване на отправното летище или на летището на назначението по разпореждане на властите или по други пречки от този вид. 

Интересен момент е, че както самолетните компании могат да откажат полет, така и пътниците имат това право. Това се потвърждава в Решение № 3449 от 29.11.2022 г. на СГС по в. гр. д. № 11259/2021 г. 

В случай на отмяна на полети по отбелязаните горе причини, самолетната компания дължи възстановяване на предплатените от туристите суми. И тъй като уточнихме, че става въпрос за договор в полза на трето лице, то сумите следва да се върнат на уговарящия, тоест туроператора.   

 

Права по Регламент (ЕО) № 261/2004: 

Съществува и Регламент (ЕО) № 261/2004, който урежда правата на пътниците в подобни ситуации. Според чл. 7 от него, при отмяна на полет от авиопревозвача, пътниците имат право на фиксирани обезщетения, освен възстановяване на сумите, платени за билетите. Това е така, освен ако пътниците не са (чл.5, пар.3 от Регламента): 

 • информирани за отмяната минимум две седмици преди началото на полета по разписание; или 
 • информирани за отмяната между две седмици и седем дни преди началото на полета по разписание и им е предложено премаршрутиране, което им позволява да заминат не по-късно от два часа преди началото на полета по разписание и да достигнат техния краен пункт на пристигане за по-малко от четири часа след времето за пристигане по разписание; или 
 • информирани за отмяната по-малко от седем дни преди началото на полета по разписание и им е предложено премаршрутиране, което им позволява да заминат не по-късно от един час преди началото на полета по разписание и да достигнат техния краен пункт на пристигане за по-малко от два часа след времето за пристигане по разписание. 

Ако обаче самолетния превозвач докаже, че отмяната се дължи на непреодолима и извънредна причина, то той се освобождава от отговорност – чл.5, пар. 3 от Регламента.  

Поискай консултация

  *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

  Поискай консултация

   

   *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

   ПУБЛИКАЦИИ

    

   Поискай консултация