Photo by Sarah Pflug from Burst-АД Господинов и Генчев

Или как едно съдебно решение може да промени значително практиките на low cost превозвачите.

На пръв поглед въпросът дали туроператорите могат да съдят когото и да е и в частност – авиокомпаниите, изглежда тривиален. Разбира се, че могат да заведат иск срещу всеки, стига да имат правно основание за това. В нашата практика обаче срещаме много често ситуации в които самолетни превозвачи отказват да дават обезщетение за отменен полет, а туроператорите не са много настоятелни в защита на интересите си и не стигат до край.

Става въпрос за т.нар. „групови резервации“, при които туроператор или друг организатор на пътуване запазва места за определен полет във връзка с негова програма за определени дати. Понеже първо се „купуват седалките“, а после те се продават като част от туристически пакети, имената на пътниците се посочват на по-късен етап, обикновено седмици или месец преди датата на полета. Съответно и тогава се издава билет от самолетната компания.

Така от момента на резервацията до издаването на самолетен билет минават месеци и през това време много често се случва авиопревозвачът (особено, ако е low cost такъв) просто да реши, че ще отмени резервирания полет, като или посочва за причина някакъв недоказан форс мажор, или откровено признава, че не му е изгодна линията, няма достатъчно пътници и така нататък. И в такива ситуации самолетните компании твърдят, че не дължат обезщетение на туроператорите, защото такова право имали само пътуващите, а те или все още нямат издаден билет (т.е. – не са индивидуализирани), или са предупредени повече от 14 дни преди датата на полета (с което се избягват компенсации за пътниците по Регламент 261/2004г.).

Оказва се обаче, че това въобще не е така:

Всъщност туроператорите имат пълното право да искат от авиопревозвачите обезщетение на вредите си от отменен или закъснял полет, както и при всякаква друга форма на неизпълнение на договор, която им е причинила вреди. И това адвокатите на „Господинов и Генчев“ го доказахме като заведохме иск срещу УизЕър и го спечелихме на първа инстанция пред Софийски районен съд, като очакваме евентуално потвърждение и на втора инстанция. Доколкото ни е известно, това решение е прецедент, а последиците от него очакваме да са значителни.

Какви са предпоставките за туроператора да възникне право на обезщетение?

На първо място трябва да направим разграничение, че не става дума за възможността туроператорите да упражнят правата на туристите от тяхно име, а отделно право на обезщетение, което произтича от договорното правоотношение между туроператора и самолетния превозвач. С извършването на групова резервация всъщност страните сключват договор за въздушен превоз, съгласно който авиокомпанията се задължава да издаде билети на туристите и да проведе полет на определена дата, срещу което получава възнаграждение. Следователно неизпълнението на този договор чрез отмяна на полет е основание за търсене на обезщетение, съгласно чл.79, ал.1 вр. чл.82 ЗЗД.

Тук възраженията на въздушните превозвачи, че не е издаден все още билет или че не са налице предпоставките за обезщетение по Регламента  за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полетите са неотносими. Регламент 261/04 е създаден, за да уреди бързо и типизирано една неприятна битова ситуация, свързана с грижа за храната и настаняването на чакащите по летищата пътници, както и компенсирането на непосредствените им щети. Той не засяга отношенията между търговци, които се развиват между туроператор и превозвач много преди датата на полета и засягат съвсем различни, бизнес интереси. Като например интересът да има предвидимост с месеци напред кога ще има полети, за да може да се организира туристически пакет и да се координират туристи и други контрагенти, така че обещаната програма да се изпълни.

Следователно Регламентът и правилата в Общите условия на авиокомпаниите, които го прекопират не се прилагат в при спорове с туроператори, а те се уреждат по общия търговски ред. Който предвижда, че обезщетение се дължи за вредите, стига да има вина, която се предполага до доказване на противното.

Какви могат да са вредите на туроператорите при отменен полет?

Негативните последици от отмяната на един полет за една организирана туристическа програма  могат да са много и от най-различно естество. И те винаги са за сметка на туроператора, който носи отговорност за поведението на контрагентите си – чл.90, ал.1 от Закона за туризма.

Последиците и вредите могат да бъдат:

 • Отмяна на цялото пътуване, поради липса на алтернативни полети. Тогава ще е налице пропусната полза от нереализираната печалба за всеки записал се турист;
 • Съществена промяна на пътуването (промяна на маршрута, начална и крайна дата на програмата и др.), която дава право на туристи да се откажат от договора без неустойка – чл.88, ал.2 ЗТ. В такъв случай вредата отново е пропусната полза от печалбата от отказалите се туристи, както и загуби от платени невъзстановими депозити.
 • Отказ на туристи, които са заявили желание, но не са сключили договор, или намаляване на интереса към пътуването в сравнение с предходни аналогични периоди. Отново пропусната полза от нереализираната печалба на турист.
 • Загуби под формата на увеличени транспортни разходи, разходи за допълнителни нощувки или други компенсаторни услуги и т.н.
 • Загуби под формата на платени обезщетения/рекламации за неизпълнен договор за туристически пакет

Тези вреди са изредени примерно като най-често срещани в нашата практика. Но списъкът не е изчерпателен. Всички негативни последици на отмяната на един полет са вреди за туроператора, стига да имат имуществено измерение.

Препоръки при отменен полет:

Препоръчваме на всички туроператори в случай на отменен полет да:

 1. Винаги да създават и да пазят писмени или електронни следи за отношенията си със самолетните компании – групови резервации, скрийншотове на заявки в електронни системи, фактури, кореспонденция, потвърждения и др.
 2. Документират и съберат доказателства за всички негативни последици, които са настъпили в следствие на нежеланото събитие. Най-вече, ако има откази на записали се или заявили желание да се запишат туристи – да се документират.
 3. Да се консултират с компетентен адвокат и да следват указанията му за допълнително изясняване на фактите и правното положение по случая.
 4. Да поискат първо от самолетната компания да плати доброволно за вредите, които е нанесла.
 5. Да се обърнат към българския съд.

Поискай консултация

  *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

  Поискай консултация

   

   *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

   ПУБЛИКАЦИИ

    

   Готови ли сте за DSA?

   Регламентът за цифровите услуги започна да се прилага от 17 февруари 2024 г.      Още

   Поискай консултация