И тази седмица Ви представяме нов член на нашия екип – Гергана Пейчева. Гери се присъедини към GGlaw след участието си в лятната ни стажантска програма през 2023г. Тя показа завидни правни знания и ето защо е нашият нов колега.

Какво харесваш в работата в GGlaw?  

Харесва ми, че всяка правна дейност, която GGlaw извършва, преминава през множество отделни стъпки до достигането на крайния резултат. На всеки етап проблемът се изяснява и проучва все по-детайлно, разглеждат се голям брой възможни решения съобразно приложимия закон, за да се достигне до най-целесъобразния за клиента вариант. Считам, че този метод на работа гарантира в много висока степен намирането на законосъобразно и удовлетворяващо за клиента решение на неговия проблем.  

Коя е сферата, в която искаш да се развиваш?  

Бих желала да се развивам в сферата на търговското право. Интерес за мен представлява също така и данъчното право. Бих искала да придобия умения в алтернативното решаване на спорове чрез арбитраж и медиация. 

Как GGlaw ти помага?  

Работата в GGlaw ми дава възможност да се докосна до интересни и предизвикателни казуси в правните отрасли, в които бих желала да намеря реализация. Съчетаването на практическия опит в кантората с обучението ми в университета за мен дава плодотворни резултати и в двете посоки – чрез работата по казусите разбирам по-правилно теоретичните конструкции в правото, а задълбочаването на теоретични ми знания в университета ми помага по-прецизно да изследвам фактологията и да откривам приложимите норми във всеки конкретен казус. 

Какви умения ти помага да развиваш работата в GGlaw?  

Работата в GGlaw ме провокира да се сблъсквам с неизследвани въпроси в правото, което стимулира творческото ми мислене при решаването на съответния проблем. В допълнение работата ми в кантората ми помага да разширявам знанията си в интересните за мен правни отрасли, като същевременно развивам аналитични умения, прецизност и дисциплинираност. 

Сподели какво мислиш за работата в GGlaw до момента 

Смятам, че работата ми в GGlaw е изключително обогатяваща, защото ме мотивира да обичам предизвикателствата, да разширявам и задълбочавам непрекъснато юридическите си знания и да усъвършенствам ценни личностни качества. 

Поискай консултация

 

    *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

    ПУБЛИКАЦИИ

     

    Поискай консултация