ОБРАЗОВАНИЕ

Към момeнта – семестриално завършил в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“

През 2016 Средно образование в СОУ „Васил Левски“, гр. Долни чифлик, обл. Варна 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Стажант в консултантски офис Уан Лигал Нет ЕООД (1LegalNet LLC) в периода Юли 2018 – Май 2019 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С МЕН