Скъпи приятели, 

Бих искал да ви съобщя, че Адвокатско дружество „Господинов и Генчев“ стартира своя редовен информационен преглед, който решихме да наречем “GGlaw Digest”. Това е един проект, който отдавна отлагахме, но сега кризата покрай епидемията от COVID-19 ни даде повод да го форсираме. 

Какво означава “Digest” (или „Дайджест“) 

Digest е публицистичен стил, с който се прави преглед по определена тема – кратко и разбираемо. В правото „Дигестите“ имат и историческо значение – така са се наричали сборниците на император Юстиниан, с които се е кодифицирало римското гражданско право през 6-ти век. 

Какво ще предложим в нашия “GGlaw Digest”? 

Неслучайно сме нарекли нашето информационно приложение така. Целта ни не е да дублираме дейността на медиите и да правим само преглед и кодифициране на новините в правото. Макар, че и в това отношение може да дадем стойност.   

Това, което ще получавате с “GGlaw Digest”, е представяне на решения на правни проблеми, с които се сблъскваме в практиката си.  

В ежедневната си работа обработваме и филтрираме премного информация, за да може да сме адекватни на динамиката на правния свят. Това особено важи в настоящата ситуация на епидемия от COVID19, при която всеки ден нещо се променя и ние сме хвърлили всичките си усилия да помагаме на бизнеса да се справи с предизвикателствата. В резултат имаме възможност да следим всички събития, да произвеждаме статии и да курираме за нашата аудитория полезно за нея съдържание от чужди източници. 

“GGlaw Digest” се характеризира с това, че информацията в него винаги е проверена и се базира на официални източнициСтатиите, които произвеждаме – авторски или курирани, винаги съдържат полезен коментар и съвет за бизнеса, а не само представяне на факти. 

За кого е предназначен “GGlaw Digest”? 

“GGlaw Digest” е предназначен за хората, които по една или друга причина им се налага да съблюдават правото в дейността на бизнес структурата, в която участват. Това могат да са юристи (адвокати, юрисконсулти и др.) или управители, счетоводители, маркетинг специалисти, длъжностни лица по защита на данните и др.   

По принцип нашата сфера на дейност е свързана с IT и IP право, търговски отношения, туризъм и процесуално представителство. Съответно в тези сфери са и материалите, които произвеждаме и следим и с които ще пълним нашите информационни издания. 

От началото на кризата с COVID19 в България и обявеното извънредно положение GGlaw поехме задачата да следим динамичните промени в националното и европейското законодателство и да решаваме казуси, свързани с тях. Ето защо до края на извънредното положение темата с COVID19 ще присъства преимуществено в нашите материали. 

Как и кога се получава “GGlaw Digest”? 

“GGlaw Digest” се получава редовно като e-mail бюлетин от нашите клиенти, като поне до края на извънредното положение, ще се получава и безплатно от всеки, който се е абонирал за него. Абонирането става чрез формуляр на нашия сайт или като ни пишете на e-mail: office@gglaw.bg 

За момента не можем да обещаем колко често ще излиза “GGlaw Digest”. До края на извънредното положение вероятно ще излиза по-често, заради динамиката на ситуацията. След това целта ни е да излиза всеки месец или през 2 седмици, в зависимост от обстоятелствата. 

  *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

  Поискай консултация

   

   *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

   ПУБЛИКАЦИИ

    

   Готови ли сте за DSA?

   Регламентът за цифровите услуги започна да се прилага от 17 февруари 2024 г.      Още

   Поискай консултация