gospodinov

КОНТАКТИ

Тел: 02/9924058
Gospodinov@gglaw.bg


СФЕРИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Процесуално представителство →
Търговско право →
Защита на авторски права в интернет →
Защита на личните данни →
Туризъм →
Доброволно решаване на спорове →

ОБРАЗОВАНИЕ

Магистър по право.
Търговски медиатор.
Специализира граждански процес, защита на лични данни и сигурност на информацията.
Специализира електронни доказателства и защита на авторски права в интернет.

ОБРАЗОВАНИЕ

Сертифициран експерт по защита на лични данни за Европа към IAPP (CIPP/E).
Сертифициран експерт по управление на системи за защита на данни към IAPP (CIPM)
Магистър по право с отличие – 2012-та година, СУ „Св. Климент Охридски” – София
„Харвардски курс“ по микроикономика на конкурентоспособността – 2015-та година, Център за икономически стратегии и конкурентоспособност към СУ „Св. Климент Охридски”
Търговска медиация – 2016-та година, Център за разрешаване на спорове, София
Курс по преговори – 2016-та година, University of Michigan, САЩ, дистанционна форма на обучение
Успешни бизнес решения чрез стратегия, право и етика – 2017-та година, University of Michigan, САЩ, дистанционна форма на обучение
Въведение в Американското право – 2017-та година, University of Pennsylvania, САЩ, дистанционна форма на обучение
Средно специално образование със специалност „Икономика и мениджмънт“ – 2006-та година, ТГ „Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Адвокат в Софийска адвокатска колегия – от 2014-та година до сега. Процесуален представител по десетки дела, свързани с търговски, граждански и административни казуси. Води редица проекти за съответствие на компании с режима за защита на лични данни.
Длъжностно лице по защита на данните от 2018-та година.
Международен сътрудник към Американската адвокатска колегия от 2019 г.
Член на клуба Fellow of Information Privacy” (FIP) към Международната асоциация на професионалистите по защита на данните (IAPP)
Преподавател по Дигитално право в Software University
Преподавател в ERP Academy към Университет по финанси, бизнес и предприемачество

ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Основател и член на УС на Фондация „Институт за етика и аналитика на данните“ (ИДЕА).
Член на Международната асоциация на професионалистите по лични данни (IAPP).
Създава концепцията и изготвя искове за замърсяването на въздуха в гр.София срещу Столична община. Участва лично в състава на представителите на колектива, който завежда исковете.
В периода 2013-2015- та година е координатор на „Правни програми“ към Фондация “МожеБГ” (MoveBG), като в качеството си на такъв участва в инициативи за законодателни промени в областта на правосъдната система, изборните правила, медийния плурализъм и други.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С МЕН