gospodinov

КОНТАКТИ

Тел: 02/9924058
Gospodinov@gglaw.bg


СФЕРИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Процесуално представителство →
Търговско право →
Защита на авторски права в интернет →
Защита на личните данни →
Туризъм →
Доброволно решаване на спорове →

ОБРАЗОВАНИЕ

Магистър по право.
Търговски медиатор.
Специализира граждански процес, защита на лични данни и сигурност на информацията.
Специализира електронни доказателства и защита на авторски права в интернет.

ОБРАЗОВАНИЕ

Сертифициран експерт по защита на лични данни за Европа към IAPP (CIPP/E).
Сертифициран експерт по управление на системи за защита на данни към IAPP (CIPM)
Магистър по право с отличие – 2012-та година, СУ „Св. Климент Охридски” – София
„Харвардски курс“ по микроикономика на конкурентоспособността – 2015-та година, Център за икономически стратегии и конкурентоспособност към СУ „Св. Климент Охридски”
Търговска медиация – 2016-та година, Център за разрешаване на спорове, София
Курс по преговори – 2016-та година, University of Michigan, САЩ, дистанционна форма на обучение
Успешни бизнес решения чрез стратегия, право и етика – 2017-та година, University of Michigan, САЩ, дистанционна форма на обучение
Въведение в Американското право – 2017-та година, University of Pennsylvania, САЩ, дистанционна форма на обучение
Средно специално образование със специалност „Икономика и мениджмънт“ – 2006-та година, ТГ „Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Адвокат в Софийска адвокатска колегия – от 2014-та година до сега. Процесуален представител по десетки дела, свързани с търговски, граждански и административни казуси. Води редица проекти за съответствие на компании с режима за защита на лични данни.
Длъжностно лице по защита на данните от 2018-та година.
Международен сътрудник към Американската адвокатска колегия от 2019 г.
Член на клуба Fellow of Information Privacy” (FIP) към Международната асоциация на професионалистите по защита на данните (IAPP)
Преподавател в ERP Academy към Университет по финанси, бизнес и предприемачество
Докторант по Право на Европейския съюз в Софийски Университет “Св.Климент Охридски”

ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Основател и член на УС на Фондация “Институт за етика и аналитика на данните” (ИДЕА).
Член на Международната асоциация на професионалистите по лични данни (IAPP).
Създава концепцията и изготвя искове за замърсяването на въздуха в гр.София срещу Столична община. Участва лично в състава на представителите на колектива, който завежда исковете.
В периода 2013-2015- та година е координатор на „Правни програми“ към Фондация “МожеБГ” (MoveBG), като в качеството си на такъв участва в инициативи за законодателни промени в областта на правосъдната система, изборните правила, медийния плурализъм и други.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С МЕН