Hiring8383

Адвокатско дружество „Господинов и Генчев“  се разширява и търси нов член на екипа си.

Предлагаме позиция за адвокат или адвокатски сътрудник, който да се включи активно в работните процеси и да се развива в дългосрочно в GGLaw.  Търсим силно мотивирани, амбициозни и подготвени млади юристи, които са готови да учат, работят усърдно и да израстват, в един стимулиращ и сплотен колектив.

От новия ни колега очакваме да има вече някаква основа в правото на информационните технологии и интелектуалната собственост, за да може да започне поетапно да задълбочава познанията си и да се специализира в тази материя. Очакваме също познания и умения в гражданския и административен процес или поне възможност и желание да се учи.

Предлагаме допълнителни обучения, свързани с практическото приложение на правото, както и използването на информационни технологии за повишаване на продуктивността – индивидуална и групова, комуникацията в екипа и с клиенти. В нашата кантора младите колеги получават достатъчно внимание и работят по индивидуална програма за личностно и професионално развитие.

Изисквания:

 • Завършено висше образование по право;
 • Високото ниво на английски език;
 • Интереси и практически умения в информационните технологии са предимство;
 • Предметни познания по икономическите дейности: информационни технологии, творчески индустрии и туризъм са предимство;
 • Познания и интерес в сферата на гражданския и административен процес;
 • Публикации по въпроси от правото или информационните технологии са също предимство.

Кандидатстване:

Изпратете вашите кандидатури до 31-ви декември на имейл: office@gglaw.bg, като към кандидатурите прилагайте:

 • CV европейски формат;
 • Мотивационно писмо до 150 думи;
 • Публикации, ако имате такива;

Етапи и срокове*:

I-ви етап – подбор по документи. Срок до 10-ти януари.

II-ри етап – казус за установяване на практически знания и умения. Срок до 20-ти януари.

III-ти етап – лично събеседване (интервю). Срок до 30-ти януари.

*Сроковете са индикативни и могат да претърпят изменение.

Конкурсът ще приключи с одобряването на 1 или 2-ма кандидати, на които ще бъде предложена работа. Одобреният кандидат трябва да има възможност да започне работа през февруари или март 2023.

Данните за вас, които ни изпращате, ще бъдат обработвани от нас с цел провеждане на подбор и интервю и ще бъдат заличени след приключване на процедурата, освен ако не се съгласите за друго.

Поискай консултация

 

  *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

  ПУБЛИКАЦИИ

   

  Готови ли сте за DSA?

  Регламентът за цифровите услуги започна да се прилага от 17 февруари 2024 г.      Още

  Поискай консултация