ОБРАЗОВАНИЕ

Към момeнта – 5 курс в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“

2014 г. Завършва „Банково дело“ във Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ гр. Монтана

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Работи 3 г. в адв. Сътрудник към Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“, където придобива опит в сферите на извънсъдебно събиране на вземания, обществени поръчки, административно право и процес, потребителско и конкурентно право.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С МЕН