ОБРАЗОВАНИЕ

2020г. Дипломиран като юрист в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

2014 г. Завършва „Банково дело“ във Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ гр. Монтана

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

През 2022г. е вписан като адвокат в Софийска адвокатска колегия.

През април 2018г. започва работа в Адвокатско дружество “Господинов и Генчев” и от тогава е неизменна част от екипа ни.

Работи 3 г. в адв. Сътрудник към Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“, където придобива опит в сферите на извънсъдебно събиране на вземания, обществени поръчки, административно право и процес, потребителско и конкурентно право.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С МЕН