Международният трансфер на данни под сянката на Schrems II На 27.06.2021 г. влязоха в сила новите стандартни клаузи за международен трансфер на данни, приети с Решение за изпълнение (ЕС) 2021/914 на Комисията от 4 юни 2021 година относно стандартни договорни клаузи за предаването на лични данни на трети държави съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския…

Отговорност и подходящи мерки според GDPR, административната санкция на КЗЛД и делата за обезщетение на засегнатите граждани На 15.07.2019 г. нацията бе изправена пред изключително неприятната реалност на настъпилия теч на данни от НАП. Макар първоначалните измерения на събитието да не бяха напълно ясни, извършената от КЗЛД проверка и впоследствие наложената глоба показват, че са…

Законът за предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и за продажба на стоки: Какво се промени за търговците и защо има значение? На 04.03.2021 г. бе приет на второ четене Законът за предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и за продажбата на стоки. По този начин българският законодател транспонира в един акт двете европейски директиви,…

Следваща стъпка по пътя на единния дигитален пазар. Въпросът за използването и споделянето на данните отдавна е на дневен ред в Европейския съюз. С влизането в сила на GDPR бе въведен единен акт с пряко действие в ЕС, който унифицира режима за защита на личните данни. Този режим обаче вероятно ще се окаже само крайъгълен камък, върху…

Кога и как да извършим оценка на въздействието при трансфер (“Transfer impact assessment”/TIA)  Данните са един от най-важните ресурси на съвременната икономика, а ползването им често се предхожда от нуждата да бъдат трансферирани. Тук се включват трансфери в рамките на Европейската икономическа общност (ЕИО) и такива от държава-членка на ЕИО към трета страна. Бъдещето на последните обаче бе поставено под…

Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки ще задълбочи уреждането на отношенията между търговци и потребители На 23.10.2020г. Министерството на икономиката публикува първи проект на Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки. С него ще се транспонират 2 директиви(Директива (ЕС) 2019/770 и Директива (ЕС) 2019/771),…

Съмнения, объркване и нуждата от единен подход  На 16.07.2020 г. Съда на ЕС (СЕС) прие решение по дело C‑311/18, известно като Schrems II. С него на практика се обезсили механизма за адекватност при трансфер на данни между Европа и САЩ – “Privacy Shield”. Освен този непосредствен резултат, в решението се постави под въпрос приложението на стандартните договорни клаузи като средство за гарантиране на правата на субектите на данни…

На 16 юли 2020г. дългоочакваното решение по делото C-311/18 Facebook Ireland and Schrems, по известно като Schrems II, разтресе privacy средите.В синхрон с предишната си практика по Schrems I, Съдът на Европейския съюз (СЕС) обяви Щита за лични данни (Privacy Shield) за невалиден, но едновременно с това потвърди, че стандартните договорни клаузи (СДК) все още са валиден механизъм за предаване на данни в трети страни. Какво постановява решението по Schrems II?  По…

Отговаря ли българският закон на европейските изисквания?  Макар и много актуална в момента, темата с бисквитките не е нова за правото и бизнеса в България. Особено след влизането в сила на GDPR са изписани множество статии, разясняващи едни или други аспекти на законността на бисквитките. Продължава да цари объркване обаче по един добре познат на професионалните среди в България…

Как всъщност се оказва, че Наредба Н-18 е противоправна, а НАП няма никакво право да тормози бизнеса, налагайки му своите разбирания за съответствието на софтуера със закона. Преди няколко седмици властта обяви, че ще отложи с 6 месеца влизането в сила на Наредба Н-18, поради затрудненията на бизнеса най-вече в прилагането на изискванията за т.нар….

Page 1 of 41 2 3 4

© 2021 Linx.bg

logo-footer

         

You cannot copy content of this page