Victoria-Lyubomirova-GGLAW

За нас е голямо удоволствие да ви запознаем с новия член на екипа ни – Виктория Любомирова. Можем да споделим, че влиза уверено в работния процес още от първите месеци.

Бъдещо развитие

Виктория е юрист с широк спектър от интереси и знания. Тя се включва активно по казуси свързани с право на интелектуалната собственост, търговско правос процесуално представителство по гражданскоправни въпроси.

Виктория сподели с нас своите планове и впечатления от работата си при нас до момента:

Коя е сферата, в която искаш да се развиваш?

Сферата, в която искам да се развивам, безспорно е конституционното право. Заедно с това изпитвам истинско удовлетворение, когато се занимавам с право на интелектуалната собственост, търговско право и с право на капиталовите пазари, както и с процесуално представителство по гражданскоправните въпроси.

Как GGlaw ти помага?

Постоянното усъвършенстване, което работата в GGlaw изисква, е от голяма помощ за израстването на даден човек като личност, както и като професионалист. Сблъскването с различни и интересни казуси, предоставя възможност за развитие на аналитичното ми юридическо мислене, както и на уменията ми за справяне с комплексни задачи.

Какви умения ти помага да развиваш работата в GGlaw?

Уменията, които развивам в GGlaw, безспорно са комуникативността и адаптивността към бързо променящата се среда около нас, което е от изключително значение за предоставянето на качествени и навременни юридически услуги.

Казусите, с които се сблъсквам, спомагат за развитието на креативността ми, а самостоятелните задачи значително повишават чувството ми за отговорност и дисциплина.

Сподели какво мислиш за работата в GGlaw до момента

Работата в GGlaw е един много подреден процес, който олицетворява добре смазана машина. Правилата, по които тази машина – в лицето на екипа – действа, са изключително изчистени и добре групирани, като това прави процеса на работа изключително гладък. Именно това харесвам в работата в GGlaw – всичко е ориентирано към детайлите и е истинско удоволствие да се работи в тази среда, позволяваща постоянно личностно и професионално развитие. Не на последно място, нейният иновативен характер ми позволява да се сблъсквам с материя, която е актуална и интересна от правна гледна точка.

Поискай консултация

 

    *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

    ПУБЛИКАЦИИ

     

    Поискай консултация