Konkurs-nova-poziciq-е АД Господинов и Генчев

Адвокатско дружество „Господинов и Генчев“  се разширява и търси нов член на екипа си.

Предлагаме позиция за адвокатски сътрудник, който да се включи активно в работните процеси и да се развива в дългосрочно в GGLaw.  Търсим силно мотивирани, амбициозни и подготвени млади юристи, които са готови да учат, работят усърдно и да израстват, в един стимулиращ и сплотен колектив.

От новия ни колега очакваме да започне поетапно да навлиза в процесуалното представителство, започвайки от най-базови задачи и задълбочавайки знанията и уменията си да се специализира в дебрите на гражданския и административен процес. Едновременно с това ще се заеме с извършването на проучвания и да изпълнява дребни юридически задачи в областта на правото на информационните технологии и интелектуалната собственост. Ще може също така да участва заедно с екипа и в решаване на реални казуси. В относително кратки срокове очакваме колегата да поеме изпълнението на конкретни задачи в определено портфолио от случаи.

Предлагаме допълнителни обучения, свързани с практическото приложение на правото, както и използването на информационни технологии за повишаване на продуктивността – индивидуална и групова, комуникацията в екипа и с клиенти. В нашата кантора младите колеги получават достатъчно внимание и работят по индивидуална програма за личностно и професионално развитие.

Изисквания:

 • Студенти по право в София, IV-V курс;
 • Високото ниво на английски език;
 • Интереси и практически умения в информационните технологии са предимство;
 • Познания и интерес в сферата на интелектуалната собственост са предимство;
 • Предметни познания по икономическите дейности: информационни технологии, творчески индустрии и туризъм са предимство;
 • Познания и интерес в сферата на гражданския процес;
 • Публикации по въпроси от правото или информационните технологии са също предимство.

Кандидатстване:

Изпратете вашите кандидатури до 1-ви юли на имейл: office@gglaw.bg, като към кандидатурите прилагайте:

 • CV европейски формат;
 • Мотивационно писмо до 150 думи;
 • Публикации, ако имате такива;

Етапи и срокове*:

I-ви етап – подбор по документи. Срок до 10-ти юли.

II-ри етап – казус за установяване на практически знания и умения. Срок до 20-ти юли.

III-ти етап – лично събеседване (интервю). Срок до 30-ти юли.

*Сроковете са индикативни и могат да претърпят изменение.

Конкурсът ще приключи с одобряването на 1 или 2-ма кандидати, на които ще бъде предложена работа. Одобреният кандидат трябва да има възможност да започне работа през август или септември 2021. За колеги, които им предстоят държавни изпити може да бъде направено изключение и да бъде отложен началния срок за януари 2022г.

Данните за вас, които ни изпращате, ще бъдат обработвани от нас с цел провеждане на подбор и интервю и ще бъдат заличени след приключване на процедурата, освен ако не се съгласите за друго.

Поискай консултация

 

  *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

  ПУБЛИКАЦИИ

   

  Поискай консултация