Представяме ви новия член на GGLaw - Силвия Стойкова - Адвокатско дружество "Господинов и Генчев"

Щастливи сме да ви представим новото обещаващо попълненив GGLaw – Силвия Стойкова. За отрицателно време Силвия се утвърди като амбициозен и дисциплиниран млад юрист и ние сме повече от радостни, че е част от екипа ни.

Бъдещо развитие

Силвия влиза в нашия работен процес с широк набор от знания, умения и опит в облигационното и семейното право. Нейните основни интереси за развитие са в сферите на търговското право и правото на интелектуална собственост.

Ето какво споделя тя за своите планове и впечатления от работата си при нас:

Коя е сферата, в която искаш да се развиваш?

До този момент се чувствам най-увлечена по търговско право като една доста комплексна и интересна сфера и бих била доволна от това да продължавам да трупам знания и най-вече опит в тази насока.

Как GGlaw ти помага?

Работата в GGlaw е изключително полезна за мен, като огромно отражение има именно шансът да се занимавам с разнообразни по своята материя и сложност казуси и задачи под насоките и помощта на целия екип.

Какви умения ти помага да развиваш работата в GGlaw?

За постигане на възможно най-оптимални и качествени резултати работата в GGlaw изисква много добро ниво на организираност и дисциплинираност, като смятам, че това са уменията, подобрили се у мен съществено от постъпването тук. Освен в личностно ниво работата има голямо значение и за развитието на практическите ми умения в сферата на правото като цяло.

Сподели какво мислиш за работата в GGlaw до момента?

Впечатлена съм както от прекрасния екип и лекотата, с която съумяваме да работим заедно, така и от създадената приятна атмосфера, условия на работа и грижата, с която се отнасят към усъвършенстването на моите способности.

Share this article :

© 2022 Linx.bg

logo-footer