ОБРАЗОВАНИE

2021г. – Магистър по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“.

През 2016 г. завършено средно образование в СОУ „Неофит Рилски“, гр. Харманли, обл. Хасково.

През 2016 г. придобит сертификат за владеене на английски език Cambridge FCE: Ниво C1.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Стаж „Fulbright” в Софийски Районен съд в периода Октомври 2019 – Май 2020.

Стаж в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ в периода Август 2018 – Май 2019.