Данъци и финанси Публикации - Адвокатско дружество "Господинов и Генчев"

Следва ли да се начислява ДДС и какво предвижда ЗКПО? Основно положение при облагането с данък върху добавената стойност (ДДС) е, че единствено възмездните доставки на стоки и услуги подлежат на облагане с данъка (чл. 2, т. 1 от Закон за данък върху добавената стойност, „ЗДДС“), което се отнася и до доставките на софтуер. Това…

НАМИРА ЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ TAX-LOSS HARVESTING В БЪЛГАРИЯ? В САЩ дълго време се използва изразът „Януарски ефект“ („January Effect”), с който се обозначава забелязана тенденция цените на акциите да нарастват през януари, като резултат от спада в цените, обикновено случващ се през декември. Смята се, че една от причините това да се получава е поради желанието…

Дължат ли се данъци и какви са те? Факт е, че придобиването на и търгуването с криптовалути (крипто активи) набира значителна популярност през последните години. Това налага разглеждане на въпросa: ако притежавам криптовалути, дали приходите от тях ще повлияят върху данъчните ми задължения и как? Всъщност, правната уредба на тези отношения е почти нулева, като…

© 2022 Linx.bg

logo-footer