При какви предпоставки можем да пътуваме от един град до друг и как доказваме право да пътуваме?

От 21.03.2020г. по всички областни центрове в страната са организирани контролно-пропускателни пунктове, на които органите на МВР проверят всеки влизащ или излизащ гражданин. Мярката е въведена със заповед на министъра на здравеопазването като част от действията на правителството да ограничат разпространението на Коронавируса. Действието ѝ ще продължи до прекратяване на извънредното положение.

Основни предпоставки

Пунктовете са разположени на входовете и изходите на всеки областен град. На кратко, всяко неналожително излизане или влизане на граждани в съответния град е забранено. Основните предпоставки за пропускане на гражданите са следните:

  • Неотложно пътуване по работа;
  • Пътуване поради здравословни причини на пътуващия или негови близки;
  • Завръщане по настоящ или постоянен адрес.

Пътуването във връзка с трудови правоотношения ще се удостоверява със служебна бележка от работодател или служебна карта, а до лечебни заведения – с медицински документ, удостоверяващ това. Последното условие поставя в затруднение спешно нуждаещите се от медицинска помощ, които нямат издаден медицински документ. Заповедта не пояснява как органите на МВР ще пропускат граждани в такова положение, но от настоящата обстановка става ясно, че се дава предимство на автомобили с болни хора, както и линейките на Спешна помощ.

Завръщането до постоянен, настоящ или „домашен“адрес(адрес на обитаван имот, който не е нито постоянен, нито настоящ) ще се удостоверява със следните документи:

  • Лична карта – за удостоверяване на постоянен адрес;
  • Служебна бележка за настоящ адрес от дирекция „Гражданска регистрация на населението“ на съответното кметство;
  • За граждани, които разполагат с обитаем имот в друго населено място, различно от адресната им регистрация е необходимо да се снабдят с удостоверение от кмета на населеното място по местонахождение на имота. Бележката е достатъчна за пропускане през КПП и смяна на настоящ адрес не е наложителна.

По-краткия вариант

Министерството на вътрешните работи допълнително улеснява обстановката със специална декларация за придвижване през КПП-тата, която всеки пътуващ попълва. Тя важи за пътувания в следните хипотези:

  • Пътуване на лице, което живее на адрес, различен от неговия настоящ или постоянен. В декларацията се попълва този „домашен“ адрес и ще служи за основание за допускане от органите на МВР. Това спестява време от издаване на служебни бележки от кметствата;
  • Пътуване по работа. В декларацията се посочва месторабота, наименование, подпис и печат от работодателя;
  • Пътуване по други неотложни причини. Описват се в свободна форма.

При нужда полицаите ще раздават формуляра за попълване на място. Декларацията значително улеснява пътуващите поради неотложност и необходимост граждани. В нея се предвижда и наказателната отговорност по чл. 355, ал. 2 от Наказателния кодекс за нарушаване на наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването или появяването на заразителна болест по хората, по време на епидемия, пандемия или извънредно положение. Наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.

Извън ограниченията

Мерките не засягат всички служебните пътувания. Към тях попадат и транспортът на стоки, и куриерските услуги. Пътуванията между населени места, които не са общински центрове, все още не подлежат на рестрикции.

*Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

Share this article :
Facebook
Twitter
LinkedIn

© 2020 Linx.bg

logo-footer