Със заповед Министъра на туризма всички пътувания временно се преустанояват

Във връзка с извънредното положение на територията на Република България и световната пандемична обстановка всички туристически пътувания, посещения и свързани с тях туристически услуги се преустановяват. Това гласи последната заповед от министъра на туризма Николина Ангелкова. Отлагането е само временно –  до 13.04.2020г. и ще засяга всички вътрешни и изходящи от територията на България пътувания. Това е една от поредните мерки на правителството да ограничи разпространението на силно заразния вирус COVID-19. Икономическите последици от разпореждането все още не са ясни, но от правна гледна точка, то със сигурност поставя туроператори и туристи в едно особено положение.

Пътуванията се отлагат, не се прекратяват

На първо място, заповедта не води до автоматично прекратяване на договорите между туроператори и туристи. Пътуванията единствено се отлагат. Заповедта следва да се разглежда като непреодолима сила съгласно чл. 306 от Търговския закон. Това е едно непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. В тази светлина туроператорите могат временно да отложат организираните пътувания до 13.04. След преминаването на тези обстоятелства обаче задълженията на двете страни по договора се възстановяват и изпълнение ще се дължи. Поначало потребителите на туроператори не следва да считат договорите си за автоматично прекратени. Заповедта е с темпорален характер и обхваща недълъг времеви период – по-малко от месец, но това не значи, че тя не може да бъде удължена. Това не бива да притеснява туристите, тъй като е установена практика сред туроператорите да предвиждат пренасрочване на пътувания или пакети-заместители.

Неустойки при отказ се дължат

За да се избегнат обърквания, следва да се поясни, че заповедта на министъра на туризма не дава право на туристи да прекратяват своите туристически пакети за изходящи пътувания без да дължат неустойки. Нормата на чл. 89, ал. 5 от Закона за туризма предвижда непреодолимите и извънредни обстоятелства да са настъпили на мястото на дестинацията, а не на мястото на тръгване. Всеки отказ за пътуване извън територията на Република България от страна на потребителя, задължава последния да плати уговорената с туроператора такса за отказ.

Туроператорът има право да си удържи направените разходи чрез таксите за прекратяване. Въпреки че пътуването не е започнало да изпълнява, туроператорът е започнал изпълнение на своите задължения по организирането му – резервирани места, предплатени транспорт, атракции, нает екскурзовод, преводач и др.

Какво следва?

Заповедта е придружена с коментари относно бъдещи изменения в Закона за туризма. По думите на министъра на туризма стана ясно, че те ще са с временен характер и ще касаят връщането на пари на клиенти за несъстояли се екскурзии и почивки.

В същото време държавата продължава да оказва съдействие за връщането на стотици българи, намиращи се в чужбина. Въпросът за разходите по тези извънредни прибирания все още остава неясен. По думите на Росен Желязков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, „Ще бъде въпрос на преценка ad hoc дали за сметка на туроператора, на пътниците или държавата ще поеме част от ангажиментите си“.

Share this article :
Facebook
Twitter
LinkedIn

© 2020 Linx.bg

logo-footer