07/04/2022 - Адвокатско дружество "Господинов и Генчев"

Законови гаранции за прозрачност и яснота на онлайн промоциите и потребителските отзиви На 28.05.2022г. влязоха в сила изменения в Закона за защита на потребителите, касаещи цифровите услуги и съдържание, наред с обикновените стоки и услуги, както и информацията, която се предоставя на потребителите преди да сключват  договор за такива продукти. Въведени са и нови състави…

© 2022 Linx.bg

logo-footer