05/23/2022 - Адвокатско дружество "Господинов и Генчев"

Кога едно рекламно послание е оригинално според правото? В практиката често се наблюдават предприятия със закачливи, лесно запомнящи се рекламни послания да искат да запазят права върху тях. Повечето опити за регистрация на слогани като търговски марки обаче се провалят. Причината – недостатъчна отличителност. За това следят най-изкъсо ведомствата, под чиято юрисдикция се регистрират търговски…

© 2022 Linx.bg

logo-footer