05/16/2022 - Адвокатско дружество "Господинов и Генчев"

Какво да направим, ако ни заплашват с прехвърляне на имота на трето лице?   Скокът на цените на строителните материали не престава да бъде актуална и пораждаща тревоги тема от началото на годината. Засегнати са както строителите, принудени да забавят изпълнението на строителствата поради липса на средства за покриване на разходите си, така и купувачите на…

© 2022 Linx.bg

logo-footer