02/07/2022 - Адвокатско дружество "Господинов и Генчев"

Дали и как се отразява изменението на цените на строителните материали върху вече сключените договори за покупка на имот „на зелено“? Особено популярна тема в момента е значителното поскъпване на строителните материали, което съответно оскъпява и строителството на нови сгради. При това положение редица инвеститори прибягват до възможността едностранно да увеличават цените по вече сключени…

© 2022 Linx.bg

logo-footer