01/26/2022 - Адвокатско дружество "Господинов и Генчев"

Малките и средни предприятия могат да се ползват от субсидия за разходите по регистрация на обекти на интелектуална собственост  От 10.01.2022г. до 16.12.2022г. в сила ще бъде програмата на Фонд „Ideas Powered for Business“, финансиран от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост в сътрудничество с националните служби по интелектуална собственост и Европейската комисия. Програмата…

© 2022 Linx.bg

logo-footer