Blog

Home / Blog
Търговско право и туризъм

Кога туроператорът може да задържа пари до 12 месеца след отмяна на пътуване?

Кои туристически пътувания са „отменени поради разпространението на COVID-19“ и в какъв срок трябва да бъдат върнати предплатените суми?  Световната кризата с COVID-19 от началото на годината доведе

Read More

How can we help you?

Get in touch with us or find our office near you
CATEGORIES
SOCIAL SHARE
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Reddit
Telegram