Team

Скъпи приятели и клиенти,

Адвокатско дружество „Господинов и Генчев“ (GGlaw) навърши една година от официалното откриване на кантората си в гр. София на 8-ми ноември 2017-та година.

За това време екипът ни нарастна двойно, а клиентите ни – над четири пъти. Една успешна за нас година, през която работихме много, за да заслужим доверието на хората, които разчитат на нас.

Не случайно през месец октомври проведохме нашето редовно проучване, с което измерваме качеството на услугите си и Вашата удовлетвореност като наши клиенти.

Чухме похвалите. Имаше премного, за което благодарим.

Но най-вече слушахме критиките и предложенията за подобрения. И ги слушахме много, много внимателно и мислихме какво можем да направим, за да станем по-добри. Накрая стъпихме върху основното – нуждите на вас, нашите клиенти, и формулирахме

нашите три обещания за 2019-та година.

И трите могат да се подведат под едно общо понятие и то е „Предвидимост“. Наясно сме колко важна е за бизнеса предвидимостта – да знаете какво и кога да очаквате и да сте сигурни, че ще го получите. Ето как ще дадем повече предвидимост за Вас през 2019-та:

  • Гарантирани срокове – ще вложим голяма част от организационния си ресурс в това да можем да обещаем ясен срок за всяка работа, която ни възложите и да можем да го спазим. Това е трудна, но не невъзможна задача, за чието изпълнение сме предвидили организационен механизъм, който да ни позволи да Ви гарантираме спазването на сроковете, които даваме.
  • Предварителна и текуща информация за това как се движи процеса на работа по Вашия случай. Това означава още при започване на работа да имате пълна яснота какво време и усилия от Ваша страна ще е необходимо, на какви етапи ще протече работата и какви са рисковете от евентуални забавяния или неуспех. Тук влиза и текущото и навременното Ви уведомяване за прогреса по Вашия случай – от началото до неговия край.
  • Последваща информация след предаване на работата – ще се стараем много, за да можем все по-ясно да обясняваме какво точно сме Ви предали и как да го ползвате. Нашата работа е да решаваме Вашите проблеми, а няма как да го правим ефективно, ако вие не разбирате нашите решения. Тук технологиите и Вашата обратна връзка ще ни напътват към това как конкретно да постигнем тази цел. И, разбира се, ще отговорим на тези от Вас, които искат редовен бюлетин, за да Ви информираме ежемесечно за това, което знаем и можем да направим или препоръчаме.

В обобщение:

За 2019-та обещаваме много повече предвидимост за Вас и Вашия бизнес чрез: Ясни и гарантирани срокове, информация преди и по време на изпълнение на работата ни и разясняване на решенията, които произвеждаме за Вас. Разбира се, разчитаме по пътя много на Вашата конструктивна критика и обратна връзка, за да изработим именно това, от което се нуждаете и да се погрижим за Вашия успех.

Благодарим!

 

Share this article :
Facebook
Twitter
LinkedIn

© 2020 Linx.bg

logo-footer